Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 027/8, важи од 26.05.2020 08:52:47 - 24:00:00