KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 005/7, valid from 29.01.2020 08:32:07 - 24:00:00