Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 009/8, важи од 21.02.2020 08:13:23 - 24:00:00