Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 048/6, важи од 24.09.2020 08:31:42 - 24:00:00