Листа на експозитури и филијали за подигање на Домашна платежна картичка „КУПУВАМ ДОМАШНО“

 

Град

Место за издавање

понеделник-петок

сабота

Скопје

Експозитура ГТЦ

09.00-17.00

Кочани

Филијала Кочани

08.00-16.00

 

Виница

Експозитура Виница

08.00-16.00

Македонска Каменица

Експозитура Македонска Каменица

08.00-16.00

Делчево

Експозитура Делчево

08.00-16.00

Пехчево

Експозитура Пехчево

08.00-16.00

 

Прилеп

Филијала Прилеп

08.00-16.00

 

Македонски Брод

Експозитура Македонски Брод

08.00-16.00

 

Тетово

Филијала Тетово

08.00-16.00

 

Тетово

Експозитура Илинденска

08.00-16.00

 

Охрид

Филијала Охрид

08.00-16.00

 

Струга

Експозитура Струга

08.00-16.00

Кичево

Експозитура Кичево

08.00-16.00

Ресен

Експозитура Ресен

08.00-16.00

 

Струмица

Филијала Струмица

08.00-16.00

 

Богданци

Експозитура Богданци

08.00-16.00

Гевгелија

Експозитура Гевгелија

08.00-16.00

 

Гостивар

Филијала Гостивар

08.00-16.00

 

Дебар

Експозитура Дебар

08.00-16.00

 

Велес

Филијала Велес

08.00-16.00

 

Кавадарци

Филијала Кавадарци

08.00-16.00

Неготино

Експозитура Неготино

08.00-16.00

Радовиш

Експозитура Радовиш

08.00-16.00

Свети Николе

Експозитура Свети Николе

12.00-16.00

 

Битола

Филијала Битола

08.00-16.00

 

Куманово

Филијала Куманово

08.00-16.00

 

Штип

Филијала Штип

08.00-16.00