PAGESA PËR VLERËSIMIN E PRONËSISË PËR SUBJEKTET JURIDIKE*

 

- për miratimin e ekspozimit të ri kreditor

0,035% të vlerës së vlerësuar, minimum 2.000,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë

 

- për ndjekje të objektit në ndërtim

0,015% të vlerës plotësuese, minimum 2.000,00 denarë, maksimum 5.000,00 denarë

 

nëse vlerësohen më shumë lloje të mjeteve, në rast të miratimit të kredisë Kornizë revolving limit, shuma maksimale e pagesës është 50.000,00 denarë.

 

*Pagesa për vlerësimin e pronës paguhet vetëm në rast të miratimit të kredisë, edhe atë gjatë përdorimit të parë të mjeteve të kredisë së miratuar.