Lista e ekspoziturave dhe filialeve për tërheqjen e Kartelës pagesore vendore “BLEJ VENDORE”

 

Qyteti

Vendi i lëshimit

e hënë-e premte

e shtunë

Shkup

Ekspozitura GTC

09.00-17.00

 

Koçan

Filiali Koçan

08.00-16.00

 

Vinicë

Ekspozitura Vinicë

08.00-16.00


Makedonska Kamenica

Ekspozitura Makedonska Kamenica

08.00-16.00


Delçevë

Ekspozitura Delçevë

08.00-16.00


Pehçevë

Ekspozitura Pehçevë

08.00-16.00

 

Prilep

Filiali Prilep

08.00-16.00

 

Makedonski Brod

Ekspozitura Makedonski Brod

08.00-16.00

 

Tetovë

Filiali Tetovë

08.00-16.00

 

Tetovë

Ekspozitura Ilindenska

08.00-16.00

 

Ohër

Filiali Ohër

08.00-16.00

 

Strugë

Ekspozitura Strugë

08.00-16.00


Kërçovë

Ekspozitura Kërçovë

08.00-16.00


Resnjë

Ekspozitura Resnjë

08.00-16.00

 

Strumicë

Filiali Strumicë

08.00-16.00

 

Bogdanci

Ekspozitura Bogdanci

08.00-16.00


Gjevgjeli

Ekspozitura Gjevgjeli

08.00-16.00

 

Gostivar

Filiali Gostivar

08.00-16.00

 

Dibër

Ekspozitura Dibër

08.00-16.00

 

Veles

Filiali Veles

08.00-16.00

 

Kavadarc

Filiali Kavadarc

08.00-16.00

 

Negotinë

Ekspozitura Negotinë

08.00-16.00

 

Radovish

Ekspozitura Radovish

08.00-16.00


Sveti Nikollë

Ekspozitura Sveti Nikollë

12.00-16.00

 

Manastir

Filiali Manastir

08.00-16.00

 

Kumanovë

Filiali Kumanovë

08.00-16.00

 

Shtip

Filiali Shtip

08.00-16.00