• Dokumentet e nevojshme


  • Procedura e miratimit


  • KërkesëKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi devizoreBanka ofron kredi devizore në EUR për klientët e orientuar nga eksporti që realizojnë neto të ardhura devizore përmes llogarive në Bankë.

Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, garanci bankare, etj.)

Periudha maksimale për shlyerjen e kredive mund të jetë deri në 10 vjet me periudhë të përfshirë lehtësuese (grejs periudhë) prej 2 viteve.Personat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk

Ivona Doneva, Drejtor i sektorit pë kreditë devizore dhe garancionet devizore
Telefon: (02) 3168-619
Fax: (02) 3220 981
e-mail: ivona.doneva@kb.com.mk

Natasa Stojanova Mickovska, Koordinator kryesor për marrëdhëniet me jashtë
Telefon: (02) 3168-606
Fax: (02) 3220 981
e-mail: natasa.stojanova@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj