Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Punë me dokumentePuna me dokumente është pjesë e ofertës së shërbimeve dhe produkteve të Komercijalna Banka AD Skopje për financimin e tregtisë ndërkombëtare. Strategjia e biznesit të Bankës për këto produkte bazohet në profesionalizëm, shpejtësi, efikasitet dhe saktësi në kryerjen e shërbimeve dhe arritjen e rezultateve sa më të mira për klientët e saj, duke rritur vazhdimisht cilësinë dhe gamën e produkteve.
Shërbimet profesionale të Bankës janë të përgatitur në çdo kohë të ndajnë përvojën e tyre duke ofruar një seri të plotë këshilla dhe shërbime konsulence financiare, në mënyrë që të lehtësojë tregtinë ndërkombëtare të klientëve tanë.