• Kërkesë


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

SMS Banking – shërbime bankare përmes SMSShërbimi "SMS Banking" është një shërbim informativ i Bankës, i cili i mundëson mbajtësit e kartave bankare për pagesa të lëshuara nga Banka, të pranojnë informata përmes SMS në telefonat e tyre mobil, lidhur me gjendjen dhe ndryshimet në llogaritë e tyre. Banka i dërgon mesazhe shfrytëzuesit të shërbimit në telefonin e saj/tij mobil, lidhur me të gjitha ndryshimet e bëra në llogaritë e kartave të pagesës për çdo transaksion të bërë, nëse personi në fjalë ka aplikuar për shërbimin "SMS Banking".


Shërbimin "SMS Banking" mund ta shfrytëzojë çdo përdorues i biznes kartave për pagesa nga programet e MasterCard dhe Visa International që i lëshon Banka.


Shërbimi SMS Banking për përdoruesit e biznes kartave bankare për subjektet juridike përfshin:

  • informim për çdo transaksion të kartës së bërë nga shfrytëzuesi i shërbimit, si edhe informim mbi gjendjen e llogarise së kartës për pagesa;
  • paralajmërime për borxhet e mbetura;
  • informata të tjera.

Për ndihmë, probleme teknike, pyetje dhe çështje tjera përkrahëse paraqituni:

  • në qendrën –për kontakt në numrin (02) 3296 800, prej 08:00 deri në 20:00 ose
  • në e-mail adresën: support@kb.com.mk .


Pagesat për përdorimin


Banka ju vë në llogari këto pagesa për shfrytëzimin e shërbimit "SMS Banking":

PAGESA PËR SHËRBIMIN BANKAR "SMS BANKING" PËR SUBJEKTET JURIDIKE

Pagesa për dërgimin e SMS njoftimeve të definuara nga Banka

pa pagesë

SMS njoftime për transaksionet e definuara nga klienti

3 denarëPër të gjitha ndryshimet në mënyrën e përdorimit të shërbimeve dhe kushteve të bashkëpunimit të biznesit, Banka do të njoftojë përdoruesit me anë të certifikatave mbi bilancin e gjendjes dhe ndryshimeve të llogarisë së klientit dhe përmes ueb faqes së Bankës.

Dokumentet e nevojshme


Për përdorimin e shërbimit "SMS Banking" –shërbime bankare përmes SMS ju nevojiten këto dokumente:

Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj