Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Depozitat e afatizuara në denarë dhe në valutë të huajSubjektet juridike vendore pas marrëveshjes së nënshkruar munden të depozitojnë mjete në denarë dhe në valutë të huaj në Komercijalna Banka AD Skopje.
Subjekti juridik e dërgon kërkesën sëbashku me elementet tjera në numrin e faksit: (02) 3113-228, në Shërbimin për tregti në vend.

Norma e interesit pëcaktohet në bazë të kërkesës dhe afatit dhe vlerës së mjeteve të depozituara.

Pas miratimit nga ana e klientit lidhet Marrëveshje për afatizim të mjeteve.

Personat për kontaktVesna Ristovska
Telefon: (02) 3247-412; 3168-364
Fax: (02) 3113-228
e-mail: vesna.ristovska@kb.com.mk

Emilija Petreska
Telefon: (02) 3247-420; 3168-366
Fax: (02) 3113-228
e-mail: emilija.petreska@kb.com.mk

Vlatko Leskaroski
Telefon: (02) 3247-417; 3168-371
Fax: (02)3113-228
e-mail: vlatko.leskaroski@kb.com.mk

Tatjana Ristovska
Telefon: (02) 3247-419; 3168-368
Fax: (02) 3113-228
e-mail: tatjana.ristovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj