Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kompensimet për qarkullimin e pagesave ndërkombëtare për subjektet juridikeKLIENTËT REZIDENTËHapja e llogarisë rrjedhëse për subjektet juridike

pa pagesë

Mbajtja e llogarisë

80 denarë në muaj

Mbyllja e llogarisë

 

-me urdhërsesë të organit kompetent

500 denarë për llogari

-me kërkesë të klientit

1.000 denarë për llogari

Arkëtime ndërkombëtare me urdhëresë

0,09% minimum 530 denarë

Pagesa jashtë vendit me urdhëresë

 

-deri në EUR 10.000,00

500 denarë

-mbi EUR 10.000,00

0,3% minimum 500 denarë

Arkëtim i parave të huaja efektive

0,4% minimum 250 denarë

Pagesa e parave të huaja efektive

0,5% minimum 500 denarë

Dërgimi i çekut për pagesë

0,3% minimum 500 denarë

Loro inkaso (eksport)

0,3% minimum 500 denarë

Nostro inkaso (import)

0,3 % minimum 500 denarë

Ndryshimi i udhëzimeve

1.000 denarë

Hapja e nostro akreditivit me mbulesë të siguruar

0,3% tremujor, minimum 1.000 denarë

  me mbulesë të prolonguar

1,2% tremujor, minimum 2.000 denarë

Njoftim i loro akreditivit

0,1% minimum 1.000 denarë

Shpenzime për SWIFT porositë

 

Ndryshime dhe porosi të tjera

250 denarë

Pagesë me urdhëresë dhe letër krediti (akreditiv)

250 denarë

Hapja e akreditivit dhe lëshimi i garancive

500 denarëKLIENTËT JO-REZIDENTËHapja e llogarisë rrjedhëse për subjektet juridike

pa pagesë

 

Analizimi i dokumenteve të dorëzuara për identifikimin e klientit para hapjes së llogarive të jorezidentëve  

100 EUR

Mbajtja e llogarisë

15 EUR në muaj

Mbyllja e llogarisë

20 EUR

Shqyrtimi i dokumentacionit për identifikimin e klientit

25 EUR

Aktivizimi i llogarisë së bllokuar

10 EUR

Arkëtime ndërkombëtare me urdhëresë

0,09% minimum 530 denarë

Pagesa jashtë vendit me urdhëresë

0,3% minimum 500 denarë

Arkëtim i parave të huaja efektive

0,4% minimum 250 denarë

Pagesa e parave të huaja efektive

0,5% minimum 500 denarë

Pagesa e parave të huaja efektive në denarë për klientët jo-rezidentë

0,25% minimum 250 denarë

Shpenzime për SWIFT porositë

 

Ndryshime dhe porosi të tjera

250 denarë

Pagesë me urdhëresë dhe letër krediti (akreditiv)

250 denarë

Hapja e akreditivit dhe lëshimi i garancive

500 denarë

Tarifat e përmendura paraqesin pjesë të Çmimores së Bankës, ndërsa informata më të hollësishme mund të merren në kontaktet e përmendura.


Personi për kontaktVioleta Veljanoska
Telefon: (02) 3169-473; (070) 415-225
e-mail: Violeta.Veljanoska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj