Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E08.04.2019 – Njoftim për faqe dhe lojë shpërblyese të rremë në Facebook


Gjatë fundjavës që kaloi, u shfaq një faqe e rremë në Facebook me emrin "Komercijalna Banka AD - Shkup", e cila në mënyrë të pandershme u përpoq të mbledhë të dhënat personale nga disa përdorues në këtë rrjet social. Faqja e rremë u vërejt dhe u mënjanua menjëherë.

 

Ju njoftojmë se Komercijalna Banka AD Skopje nuk ka të bëjë fare me këtë aktivitet dhe për momentin nuk organizon asnjë lojë shpërblyese përmes Facebook-ut. Ju këshillojmë që të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm kur ndani të dhënat tuaja personale gjatë kohës që jeni në internet.

 

Për shkak të peshës së kësaj vepre, Banka do ta raportojë rastin tek institucionet kompetente në përputhje me rregulloret pozitive ligjore.
16.07.2019 – Banka Komercijale ka mundësuar aplikim online për kredi konsumatore


Prej tani, ju mund të aplikoni për kreditë konsumatore pa dedikim të Komercijalna Banka AD Skopje edhe në formë elektronike (online). Banka Komercijale, për të gjithë personat fizikë, përdorues të shërbimeve bankare elektronike të cilët kanë opsion për pagesë, ka mundësuar një procedurë më të shpejtë dhe më të thjeshtë përmes aplikimit online.

 

Me këtë opsion, klientët e interesuar mund të aplikojnë për këto kredi:

  • Kredi konsumatore deri në 30.000 euro me EUR klauzolë. Më shumë informata rreth kushteve në linkun e mëposhtëm.
  • Kredi konsumatore deri në 600.000 denarë pa garantues (zhirant). Më shumë informata rreth kushteve në linkun e mëposhtëm.
  • Тip Тоp kredi konsumatore. Më shumë informata rreth kushteve në linkun e mëposhtëm.
  • Kredi e bazuar në kambial pa garantues. Më shumë informata rreth kushteve në linkun e mëposhtëm.
  • Kredi për pensionistët. Më shumë informata rreth kushteve në linkun e mëposhtëm.

 

 

Duke u regjistruar në bankën e internetit, përdoruesit do të mund të zgjedhin këtë opsion në menynë nën emrin “Aplikacione Online”.

 

Për të plotësuar dhe regjistruar kërkesën për kredi dhe dokumentet tjera të nevojshme në formatin e specifikuar, duhet që kredi-kërkuesi të ketë një listë të vlefshme të kodeve të pagesës. Për statusin e kërkesës së parashtruar, kredi-kërkuesi  mund të informohet përmes aplikimit të njëjtë.
12.07.2019 – Komercijalna Banka sponsor i manifestimit “Dasma e Galiçnikut”


 

Komercijalna Banka AD Skopje edhe këtë vit është sponsor i manifestimit “Dasma e Galiçnikut”, i cili tradicionalisht mbahet në prag të festës fetare Petrovden. Këtë vit, në periudhën prej 12 deri 14 korrik, vizitorët do të munden nga afër ta njohin këtë fshat piktoresk si dhe një pjesë të kulturës dhe të trashëgimisë së mrekullueshme burimore maqedonase, pjesë e së cilës është edhe manifestimi “Dasma e Galiçnikut”.

 

Vallja e vjehrrës, çuarja e nuses për ujë, vendosja e bajrakut (flamurit) të dasmës, ruajtja e dhëndrit, gatimi i bukës së shtëpisë....janë zakone popullore të cilat janë pjesë e traditës së Galiçnikut, rite dhe doke popullore  të cilat janë në një harmoni të pandashme me kostumet e mrekullueshme popullore dhe natyrën e papërsëritshme të Galiçnikut.

 

E gjithë kjo ndikon që ky manifestim të përjetohet si diçka unike dhe e papërsëritshme. Kjo, na bën ta mbështesim vazhdimisht dhe ta prezantojmë si diçka të çmueshme, të shenjtë, që e shpreh kujtesën dhe ekzistencën tonë.
01.07.2019 – Banka Komercijale i uli normat e interesit të tejkalimit të lejuar (overdraft) edhe të kartave të kreditit    


Ju njoftojmë se për shkak të uljes së normës së interesit për bonot e thesarit, Komercijalna Banka AD Skopje, duke filluar prej 01.07.2019, do të ulë normat e interesit për tejkalimin e lejuar të llogarive transaksionale për personat fizikë dhe për një pjesë të kartave të kreditit për personat juridikë dhe fizikë.

Më shumë detaje rreth normave të reja të interesit do të mund të gjeni në ueb faqen e Bankës për çdo produkt individual, ndërsa klientët do të njoftohen edhe përmes vërtetimit nga llogaria/kartela.
13.06.2019 – KREDIA MË E LEVERDISHME KONSUMATORE ME PERIUDHË TË VAZHDUAR PROMOVUESE!


Komercijalna Banka AD Skopje ofron kredi shumë të leverdishme me para të gatshme me EUR klauzolë deri në 30.000 ero pa garantues (zhirant), me normë fikse të interesit në bazë vjetore prej 4.9% për dy vitet e para. Në periudhën promovuese deri në 30.09.2019, afati i shlyerjes së kredisë është deri në 120 muaj. Më shumë informata për kredinë mund të gjeni në linkun në vijimhrefhref:KËTU17.06.2019 – Komercijalna Banka AD Skopje, banka kujdestar i pronës së mjeteve të fondeve pensionaleTriglav


Fondet pensionale të Triglav Penzisko drustvo AD Skopje (Triglav Shoqatës Pensionale SHA Shkup) janë anëtarët e rinj të familjes së fondeve ku banka kujdestar i pronës është Komercijalna Banka AD Skopje. Në periudhën e kaluar, Banka Komercijale dhe Shoqata pensionale Triglav krijuan me sukses të gjitha kushtet për funksionimin e rregullt dhe të vazhdueshëm të fondeve pensionale të sapo-hapura Triglav Fondi i hapur pensional i detyrueshëm – Shkup dhe Triglav Fondi i hapur pensional vullnetar - Shkup.

 

Me këtë vazhdon tradita e bankës për bashkëpunim dhe kontribut në zhvillimin e fondeve pensionale, e filluar në vitin 2009, kur Banka Komercijale për herë të parë u bë kujdestar i pronës së mjeteve të fondeve pensionale të regjistruara në vend.

 

Si edhe deri më tani, banka, në rolin e kujdestarit të pronës së mjeteve të fondeve pensionale, në përputhje me ligjet dhe detyrimet e saja kontraktuale, do të ofrojë një sërë shërbimesh, siç janë:kujdestaria e pronës, hapja dhe mbajtja e llogarive për letrat me vlerë në Depozituesin qendror të letrave me vlerë dhe llogarive të parave me dedikim në bankë, barazimi i transaksioneve të lidhura me investimet në mjetet e fondeve në vend dhe jashtë vendit, ndjekja e udhëzimeve tjera të shoqërive për menaxhim të fondeve, kontrolli i neto vlerës së llogaritur të aseteve të fondeve, njoftime për shoqëritë për menaxhim me fondet për ngjarjet e korporatave që rrjedhin nga pronësia e letrave me vlerë të fondit dhe respektimi i udhëzimeve që dalin nga këto ngjarje, arkëtimi i të ardhurave dhe të drejta tjera në favor të fondeve…

 

Komercijalna Banka AD Skopje është një ndër bankat lider në vend sa i përket punës me shërbimet e kujdestarisë, ndërsa pozitën e saj lidere e forcon vazhdimisht duke ofruar shërbime dhe produkte të reja financiare në këtë segment.

Një X dhe C R A