Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E10.04.2019 – Banka Komercijale, me donacion për projektin “Kopshti urban në Resnjë” (“Urbana gradina vo Resen”)


Banka Komercijale kishte kënaqësi të merr pjesë në ngjarjen e donatorëve Social Marketplace, të organizuar nga AmCham Macedonia, që kishte për qëllim ti njoftojë kompanitë me përgjegjësi shoqërore me organizatat e përzgjedhura joqeveritare dhe me tre projektet e tyre të dedikuara për një fushë të caktuar të rëndësishme në shoqëri. U prezantuan projekte shumë të mira, për të cilat kompanitë e pranishme në mënyrë të pakursyeshme dhanë donacion dhe siguruan mjetet e nevojshme financiare për realizimin e tyre.

Komercijalna Banka, mbështetjen e saj e dha për projektin "Kopshti urban në Resnjë" (“Urbana gradina vo Resen”), të Shoqatës për zhvillim rural "Grupi lokal i veprimit Prespa” (“Lokalna akciona grupa Prespa”), nëpërmjet së cilit 40 persona të rrezikuar social me nevoja të veçanta (më lehtë të prekur) nga Prespa, do të trajnohen rreth kultivimit të kulturave bujqësore në mënyrë organike, për ndërtimin e kopshteve vertikale, riciklimin e mbeturinave organike etj. Në këtë mënyrë, Banka mbështeti konceptin e ndërmarrjes shoqërore në të cilën do të angazhohen personat e margjinalizuar, duke promovuar njëkohësisht praktikimin dhe përfitimet nga bujqësia e qëndrueshme.
 
garden

27.07.2019 – Internet Banka dhe mBanka te Bankes Komercijale vihen plotesisht ne funksion


Të nderuar klientë,

 

Ju njoftojmë se shërbimet Internet Banka dhe mBanka të Komercijalna Banka AD Skopje janë plotësisht funksionale. Prej të hënës, sportelet në ekspoziturat dhe filialet e Bankës do të punojnë rregullisht dhe do të kryejnë të gjitha aktivitetet.

 

Siç ju kemi informuar tashmë, nga e premtja (26.07) kryhen transaksione me kartela të Bankës në tregti dhe bankomate.

 

Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe, në të njëjtën kohë, kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim.

 

E juaja Komercijalna Banka AD Skopje


27.07.2019 – Mundesohet kontrolli i gjendjes se llogarive permes Internet Bankes dhe ekspoziturat e Komercijalna Banka AD Skopje funksionojne rregullisht


Të nderuar klientë,

 

Ju njoftojmë se ekspoziturat dhe filialet e Komercijalna Banka AD Skopje punojnë sipas orarit të tyre të rregullt dhe i kryejnë të gjitha aktivitetet e zakonshme. Gjithashtu, është mundësuar edhe kontrolli i gjendjes së të gjitha llogarive Tuaja na Bankë nëpërmjet Internet Bankës për personat fizik dhe juridik.

 

Për aktivizimin e të gjitha funksioneve të Internet Bankës, si dhe shërbimit mBanka përpersonat fizik dhe juridik, do t'ju informojmë në mënyrë plotësuese.

 

Ju faleminderit për mirëkuptimin.


26.07.2019 – Komercijalna Banka AD Skopje tejkalon problemin teknik – nje pjese e sherbimeve ne funksion


Të nderuar klientë,

Ju informojmë se për shkak të problemit teknik, shërbimet e Komercijalna Banka AD Skopje nuk ishin në dispozicion. Që nga mëngjesi disa shërbime tashmë janë aktivizuar, kështu që me kartat e lëshuara nga Banka, Ju  mund të kryeni transaksione në të gjitha bankomatet e Bankës edhe në tregtinë në vend dhe jashtë vendit. Përmes rrjetit të filialeve dhe ekspoziturave të bankës mund të bëhen transaksione në para të gatshme dhe në para jo të gatshme të qarkullimit pagesor të brendshëm për personat fizik dhe juridik. Sidoqoftë, pjesa më e madhe e urdhëresave, të pranuara përmes rrjetit të filialeve dhe ekspoziturave për pagesë në qarkullimin në denarë për personat fizik dhe juridik në banka të tjera (përmes KIBS dhe MIPS) po realizohen.

Aktivitetet e lidhura me funksionimin e shërbimeve tjera janë në rrjedhë e sipër, për çka do t’ju informojmë në mënyrë plotësuese.

Ju falemnderojmë për mirëkuptimin Tuaj.


26.07.2019 – Informatat per problemin teknik te disponueshme ne faqen e Facebook-ut te Komercijalna Banka AD Skopje


Të nderuar klientë,

Ju paralajmërojmë se në rrjetet sociale qarkullojnë lajme të rrejshme lidhur me problemin e paraqitur teknik në Komercijalna Banka AD Skopje. Me qëllim që të shmanget çdo lloj keqkuptimi dhe mosmarrëveshje, Ju lutemi të merrni parasysh vetëm lajmet që publikohen në faqen e Facebook-ut të Komercijalna Banka AD Skopje.

Një X dhe C R A