Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E10.04.2019 – Banka Komercijale, me donacion për projektin “Kopshti urban në Resnjë” (“Urbana gradina vo Resen”)


Banka Komercijale kishte kënaqësi të merr pjesë në ngjarjen e donatorëve Social Marketplace, të organizuar nga AmCham Macedonia, që kishte për qëllim ti njoftojë kompanitë me përgjegjësi shoqërore me organizatat e përzgjedhura joqeveritare dhe me tre projektet e tyre të dedikuara për një fushë të caktuar të rëndësishme në shoqëri. U prezantuan projekte shumë të mira, për të cilat kompanitë e pranishme në mënyrë të pakursyeshme dhanë donacion dhe siguruan mjetet e nevojshme financiare për realizimin e tyre.

Komercijalna Banka, mbështetjen e saj e dha për projektin "Kopshti urban në Resnjë" (“Urbana gradina vo Resen”), të Shoqatës për zhvillim rural "Grupi lokal i veprimit Prespa” (“Lokalna akciona grupa Prespa”), nëpërmjet së cilit 40 persona të rrezikuar social me nevoja të veçanta (më lehtë të prekur) nga Prespa, do të trajnohen rreth kultivimit të kulturave bujqësore në mënyrë organike, për ndërtimin e kopshteve vertikale, riciklimin e mbeturinave organike etj. Në këtë mënyrë, Banka mbështeti konceptin e ndërmarrjes shoqërore në të cilën do të angazhohen personat e margjinalizuar, duke promovuar njëkohësisht praktikimin dhe përfitimet nga bujqësia e qëndrueshme.
 
garden

15.01.2020 – U tërhoqën fituesit e shortit të pestë javor të Lojës shpërblyese “Paguaj pa kontakt dhe fito shpërblime”


U tërhoqën fituesit e shortit të pestë javor të Lojës shpërblyese për përdoruesit e Mastercard® dhe KomPay të Bankës Komercijale „Paguaj pa kontakt dhe fito shpërblime“!

 

Lista e fituesve të shpërblimeve mund të shihet në këtë link.                        

 

Urime për fituesit, ndërsa të gjithë të tjerëve ju dëshirojmë më shumë fat në tërheqjen e shpërblimit kryesor, Toyota Corolla Hybrid, e cila do të ndahet më 22 janar 2020!

 

Ndiqni faqen e Facebook-ut dhe ueb faqen e Bankës Komercijale për të parë nëse jeni fitues.

 

Rregullat e lojës shpërblyese “Paguaj pa kontakt dhe fito shpërblime”
27.12.2019 - Takimi i Vitit të Ri dhe donacion i Bankës Komercijale me fëmijët e ushtarëve të vrarë


Me rastin e festës së Vitit të Ri, Komercijalna Banka AD Skopje për herë të trembëdhjetë organizoi takim dhe dha një donacion për fëmijët dhe familjet e të vrarëve në Karpallëk. Takimi u mbajt në ambientet e Shoqatës së rekrutëve rezervë - pjesëmarrës të ngjarjeve të vitit 2001,  në Prilep.  

Për fëmijët e dëshmorëve Banka siguroi mjete financiare në vlerë prej 5.000 denarë, të cilat i transferoi në llogaritë e transaksionit të secilit prej fëmijëve. Në emër të Bankës në këtë takim mori pjesë një përfaqësues i Bankës nga Filiali në Prilep, i cili përshëndeti fëmijët dhe familjet e ushtarëve të vrarë.
27.12.2019 – Banka Komercijale sponsor ekskluziv i çmimit “Novite”


Komercijalna Banka AD Skopje për të katërmbëdhjetën herë ishte sponsor Ekskluziv i çmimit "Novite", në Konkursin për dorëshkrimin më të mirë debutues në prozë, të organizuar nga shtëpia botuese "Templum", e cila u nda më 27.12.2019, në hapësirat e Qendrës kulturore të të rinjve.

Ky çmim mbështet kryesisht të rinjtë dhe autorët jo shumë të afirmuar. Por, çmimi paraqet gjithashtu edhe afirmimin e krijimtarisë në prozë dhe ka për qëllim t’i bëjë të njohur autorët e rinj, tendencat e reja në letërsi, parimet e reja poetike, synimet që letërsia të bëhet më me ndikim në shoqëri në të gjitha aspektet, si në atë kulturor, ekonomik dhe në aspektin medial.

Prej shumë dorëshkrimeve të arritura, çmimin për debutues më të mirë për vitin 2019 e fitoi Irena Jurçeva, me dorëshkrimin e titulluar “E bardha është ngjyra më e shëmtuar (Белата е најстрашната боја)”.

Laureatit të këtij çmimi për këtë vit Komercijalna Banka i ndau shpërblim në të holla, në vlerë prej 92.250,00 denarë.
03.01.2020 - Periudhë e re promovuese për digjitalizimin e kartave me KomPay


Komercijalna Banka AD Skopje e vazhdoi periudhën promovuese deri në  30.06.2020 për digjitalizim falas deri në dy karta Mastercard® përmes aplikacionit KomPay.

 

Aplikacioni KomPay ju mundëson që me ndihmën e kartave të digjitalizuara të bëni pagesa në terminalet e pikave të shitjes (POS) të cilët janë të pajisur me teknologjinë e pagesave pa kontakt pa përdorimin e kartës fizike bankare. Përmes KomPay, telefoni celular zëvendëson kartën pagesore. Më shumë detaje mund të gjeni në këtë link.
02.01.2020 – U tërhoqën fituesit e shortit të tretë javor të lojës shpërblyese “Paguaj pa kontakt dhe fito shpërblime”


U tërhoqën fituesit e shortit të tretë javor të lojës shpërblyese për përdoruesit e Mastercard® dhe KomPay të Bankës Komercijale „Paguaj pa kontakt dhe fito shpërblime“!

 

Lista e fituesve të shpërblimeve mund të shihet në këtë link.   

 

Urime për fituesit, ndërsa të gjithë të tjerët i udhëzojmë të vazhdojnë të paguajnë pa kontakt me Mastercard® dhe KomPay pasi sa më shumë që të paguani aq më shumë mundësi keni për të fituar! Tërheqja javore e radhës do të jetë më 8 janar 2020.

 

Shpërblimin kryesor, Toyota Corolla Hybrid, do ta ndajmë në tërheqjen kryesore me dt. 22 janar 2020, ndërsa në ndërkohë çdo javë do të ndajmë nga 1 (një) smartfon Samsung Note 10, 1 (një) laptop HP Pavilion i7, 1 (një) trotinet elektrik Hamachi, 5 (pesë) kartë-dhurata për qendrën tregtare Skopje City Mall me vlerë prej 5.000 denarë dhe 10 (dhjetë) kartë-dhurata me vlerë prej 3.000 denarë.

 

Loja shpërblyese zgjat deri më 12 janar 2020. Me çdo transaksion Tuajin pa kontakt në vend me kartat Mastercard® për personat fizikë të Bankës Komercijale prej të paktën 200 denarë do të keni një mundësi për të fituar, dhe me çdo transaksion prej të paktën 200 denarë të realizuar me KomPay do të keni dy mundësi për të fituar.
30.12.2019 – Njoftim për orarin e punës për filialet dhe ekspoziturat e Bankës Komercijale me dt. 31.12.2019


 

Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se filialet dhe ekspoziturat e Komercijalna Banka AD Skopje më 31.12.2019 do të punojnë me këtë orar pune:  

 •          Ekspoziturat që punojnë me dy turne në Shkup dhe Filialet në të gjithë Republikën do të punojnë deri në orën 16:00.

  Shkup: 11 tetori, Avtokomanda, Biser, Bunjakovec, GTC I, Draçevë, Gjorçe Petrov, Kapishtec, Leptokari, Maxhari, City Mall, Cvetan Dimov.

  Filialet në gjithë Republikën: Manastir, Veles, Gostivar, Kavadar, Koçan, Kumanovë, Ohër, Prilep, Strumicë, Tetovë, Shtip.

 •          Zyra Qëndrore e Bankës në Shkup – KB1 do të punojë deri në orën 16:00.

   

 •          Ekspoziturat që punojnë me një turn në Shkup dhe ekspoziturat në të gjithë Republikën do të punojnë deri në orën 15:00.

  Shkup:  Buket, Butel, Vllae, Vodnjanska, Gjorçe Petrov 2, Ilinden, Jane Sandanski, KJUBI, Kozle, Lisiçe, Makpetrol, MNT, Novo Lisiçe, Novoselski pat, Rasadnik, Skopjanka, Stopanska komora, Sudska Palata, Topanska Pole, Çento, Çeshma

  Ekspoziturat në të gjithë Republikën: Bogdanci, Vinica, Gjevgjeli, Dibër, Dellçevë, Ilindenska – Tetovë, Kërçovë, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Negotinë, Obleshevë, Pehçevë, Radovish, Resnjë, Sveti Nikollë, Strugë, Tush – Kumanovë, Tush – Shtip.
27.12.2019 – Banka Komercijale do të bëjë pagesën e pensioneve më 28.12.2019


Komercijalna Banka AD Skopje njofton se më 28.12.2019 (e shtunë) do të bëjë pagesat e pensioneve të muajit dhjetor për ata pensionistë që pensionin e tyre e marrin nga Fondi për sigurim pensional dhe invalidor në llogaritë e tyre në denarë në Bankën Komercijale. Pensionistët mund t’i marrin pensionin e tyre në rrjetin e gjërë të bankomateve si dhe në filialet dhe ekspoziturat e Bankës.


25.12.2019 – U tërhoqën fituesit e shortit të dytë javor të lojës shpërblyese “Paguaj pa kontakt dhe fito shpërblime”


U tërhoqën fituesit e shortit të dytë javor të lojës shpërblyese për përdoruesit e Mastercard® dhe KomPay të Bankës Komercijale „Paguaj pa kontakt dhe fito shpërblime“!

 

Lista e fituesve të shpërblimeve mund të shihet në këtë link.                        

 

Urime për fituesit, ndërsa të gjithë të tjerët i udhëzojmë të vazhdojnë të paguajnë pa kontakt me Mastercard® dhe KomPay pasi sa më shumë që të paguani aq më shumë mundësi keni për të fituar! Tërheqja javore e radhës do të jetë më 2 janar 2020.

 

Shpërblimin kryesor, Toyota Corolla Hybrid, do ta ndajmë në tërheqjen kryesore me dt. 22 janar 2020, ndërsa në ndërkohë çdo javë do të ndajmë nga 1 (një) smartfon Samsung Note 10, 1 (një) laptop HP Pavilion i7, 1 (një) trotinet elektrik Hamachi, 5 (pesë) kartë-dhurata për qendrën tregtare Skopje City Mall me vlerë prej 5.000 denarë dhe 10 (dhjetë) kartë-dhurata me vlerë prej 3.000 denarë.

 

Loja shpërblyese zgjat deri më 12 janar 2020. Me çdo transaksion Tuajin pa kontakt në vend me kartat Mastercard® për personat fizikë të Bankës Komercijale prej të paktën 200 denarë do të keni një mundësi për të fituar, dhe me çdo transaksion prej të paktën 200 denarë të realizuar me KomPay do të keni dy mundësi për të fituar.


24.12.2019 – Mirënjohje për Bankën Komercijale për 11 vjet përkujdesje dhe momente gëzimi për fëmijët në rrugë


Për 11 vjet Komercijalna Banka AD Skopje përkujdeset dhe ndan momente gëzimi me rastin e festave me fëmijët nga Qendra ditore për fëmijët në rrugë në Shuto Orizari në Shkup. 11 vjet Banka ka dhuruar, është shoqëruar dhe ka ndihmuar në socializimin  dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.

 

Në shenjë falënderimi, Shoqata për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës i ndau një Mirënjohje Komercijalna Banka AD Skopje për përkrahjen e siguruar dhe miqësinë gjatë gjithë këtyre viteve me fëmijët.

 

Duke potencuar edhe njëherë misionin dhe strategjinë e saj për përgjegjësinë sociale, Banka Komercijale dëshmon se është një partner afatgjatë i komunitetit në të cilin vepron dhe me të cilin e ndërton brendin e Bankës për tanimë 65 vite me radhë. 
 
blagodarnica23.12.2019 – Me sistemin e vet fotovoltaik Banka Komercijale pengoi emetimin e 18,7 ton CO2


Në dhjetor 2018, Komercijalna Banka AD Skopje instaloi sistemin e vet fotovoltaik për prodhimin e energjisë elektrike në sipërfaqe prej 130 m2, të vendosur në çatinë e ndërtesës afariste të Bankës në qendër të Shkupit. Pas një viti, me kënaqësi dhe krenari, i shpallim rezultatet nga funksionimi i këtij sistemi fotovoltaik:

 

 • Energji e prodhuar elektrike për një periudhë 12 muaj: 33 MWh.
 • Kursimi i CO2: 18,7 ton (aq CO2 do të lëshohej në atmosferë nëse kjo sasi e energjisë elektrike do të prodhohej në termocentral, duke mos llogaritur ndotjen shtesë nga grimcat PM, dioksidin e squfurit dhe tymin).
 • Ky kursim i CO2 është ekuivalent me mbjelljen e 480 pemëve që thithin sasinë e përmendur të CO2 nga atmosfera.
 • Me vetë energjinë elektrike të prodhuar deri më tani, mund të ishin vozitur 125.000 km me makinë elektrike.

 

Deri më tani nuk është raportuar asnjë problem gjatë funksionimit të sistemit fotovoltaik dhe nuk ka pasur asnjë ndërhyrje të shërbimit. Sistemi vazhdon të punojë për të zvogëluar ndotjen dhe funksionon si pjesë e përpjekjeve të përgjegjësisë sociale të Bankës.
 
sl
 

sl120.12.2019 – Komercijalna banka e pagoi grantin e parë të Programit për Mbështetjen e Konkurrencës për NVM (SME-CSP) në bashkëpunim me BERZH dhe BE


grant

Komercijalna Banka AD Skopje në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Bashkimin Evropian (Fondet BE-IPA), më 19.12.2019 e pagoi stimulimin (grantin) e parë të Programit për avancimin e konkurrencës tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM).  

 

Pas vetëm 11 muajve pas kontratës së lidhur midis Komercijalna Banka AD Skopje dhe BERZH për pjesëmarrje në Programin për avancimin e konkurrencës tek NVM-të, u pagua granti i parë në vlerë prej 52.350 euro. Granti është i destinuar për projektin e investimit të implementuar me sukses për blerjen e një makine për fryrje  dhe një mjeti/ kallëpe për PET preform. Makina dhe mjeti i posa-blerë zvogëlojnë prodhimin e mbeturinave dhe përmirësojnë shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës sepse procesi tani është plotësisht i automatizuar, duke eliminuar rrezikun nga dëmtimet, sidomos për shkak të uljes së konsiderueshmetë zhurmës. Me këtë investim, kompania ka harmonizuar një gamë të gjerë standardesh me Direktivat e BE-së në lidhje me sigurinë ushqimore, mbeturinat si dhe shëndetin dhe sigurinë.

 

Aktualisht, përdorimi i Programit në Komercijalna Banka AD Skopje është 70%. Qëllimi i Programit është të mbështesë financimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për përmirësimin e konkurrencës dhe harmonizimin me standardet teknike në përputhje me legjislacionin e BE-së (Acquis communautaire), në fushën e mbrojtjes së mjedisit, sigurisë së punëtorëve, cilësisë dhe sigurisë në punë. Stimulimi dhe mbështetja teknike falas të ofruara në kuadër të këtij Programi financohen me mjetet e Bashkimit Evropian.Një X dhe C R A