Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E10.04.2019 – Banka Komercijale, me donacion për projektin “Kopshti urban në Resnjë” (“Urbana gradina vo Resen”)


Banka Komercijale kishte kënaqësi të merr pjesë në ngjarjen e donatorëve Social Marketplace, të organizuar nga AmCham Macedonia, që kishte për qëllim ti njoftojë kompanitë me përgjegjësi shoqërore me organizatat e përzgjedhura joqeveritare dhe me tre projektet e tyre të dedikuara për një fushë të caktuar të rëndësishme në shoqëri. U prezantuan projekte shumë të mira, për të cilat kompanitë e pranishme në mënyrë të pakursyeshme dhanë donacion dhe siguruan mjetet e nevojshme financiare për realizimin e tyre.

Komercijalna Banka, mbështetjen e saj e dha për projektin "Kopshti urban në Resnjë" (“Urbana gradina vo Resen”), të Shoqatës për zhvillim rural "Grupi lokal i veprimit Prespa” (“Lokalna akciona grupa Prespa”), nëpërmjet së cilit 40 persona të rrezikuar social me nevoja të veçanta (më lehtë të prekur) nga Prespa, do të trajnohen rreth kultivimit të kulturave bujqësore në mënyrë organike, për ndërtimin e kopshteve vertikale, riciklimin e mbeturinave organike etj. Në këtë mënyrë, Banka mbështeti konceptin e ndërmarrjes shoqërore në të cilën do të angazhohen personat e margjinalizuar, duke promovuar njëkohësisht praktikimin dhe përfitimet nga bujqësia e qëndrueshme.
 
garden

04.08.2020 – Polica të sigurimit për qytetarët në sportelet e Komercijalna Banka


Komercijalna Banka e ka pasuruar portofolin e shërbimeve që i ofron duke shitur polica të sigurimit për popullatën. Nga 01.08.2020, në këto ekspozitura dhe filiale të Bankës Ju mund të bleni polica të sigurimit të jo-jetës nga Osiguruvanje Makedonija AD Skopje - Vienna Insurance Group dhe nga Triglav Osiguranje AD Skopje.

 

Banka i ofron këto sigurime për personat fizikë:

 

Osiguruvanje Makedonija AD Skopje - Vienna Insurance Group:

 • Polica hipotekare për sigurimin e shtëpisë, për shfrytëzuesit e kredisë banesore në Komercijalna Banka, e cila zgjat deri sa të shlyhet kredia dhe ka një çmim të veçantë
 • Sigurimi i shtëpisë (polica vjetore për klientët që duan një mbulesë më të gjerë se polica hipotekare)

 

Triglav osiguruvanje AD Skopje:

 • Sigurimi i shëndetit në udhëtim
 • Sigurimi kasko
 • Auto-përgjegjësia
 • Kartoni i gjelbër

 

Pse keni një avantazh nëse bleni një policë të sigurimit përmes Komercijalna Banka? Për shkak se Ju merrni gjithçka në një vend - produkt ose shërbim bankar, policë të sigurimit me të njëjtin çmim dhe përfitime si në kompaninë e sigurimeve, mundësinë për të paguar me këste dhe ndihmë nga punonjësit tanë për të zgjedhur një policë që i përshtatet nevojave tuaja. Komercijalna Banka me shërbimin e ri ju mundëson të kurseni kohë dhe para.
31.07.2020 – U finalizua shpërndarja e kartelave “Blej vendore” nga ana e Komercijalna Banka


 

Me përpunimin e mbi 53.000 kartelave pagesore "Blej vendore", prej të cilave mbi 93% tashmë janë tërhequr nga shfrytëzuesit, Komercijalna Banka AD Skopje e finalizon procesin sipas dinamikës së planifikuar. Janë përpunuar edhe kartelat pagesore të shpërndara për Bankën pas ankesave të pranuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe shpërndarja e tyre është në proces e sipër.

 

Për kartelat pagesore që nuk janë shpërndarë ende, si bazë e ankesave të pranuara nga Qeveria, klientët njoftohen individualisht se në cilën ekspoziturë mund të marrin kartelën e tyre, një proces që do të përfundojë brenda disa ditëve të ardhshme. Kartelat pagesore "Blej vendore" të lëshuara nga Komercijalna Banka janë aktive menjëherë pas lëshimit të tyre, d.m.th kanë një bilanc në dispozicion, kështu që ato mund të përdoren menjëherë në rrjetin me pakicë ose në tregtinë elektronike, në përputhje me Dekretin e Qeverisë për përdorimin e tyre. Klientët nuk kanë nevojë për internet, aktivizim në POS terminalet e shitjes ose bankomat ose ndonjë hap tjetër shtesë përpara se të përdorin kartelën.

 

Kartelat pagesore të shpërndara nga Banka përdoren nga klientët për transaksione në të gjitha llojet e veprimtarive të lejuara në përputhje me dekretin e qeverisë, dhe më të zakonshmet janë transaksionet në markete, të cilat marrin pjesë me mbi 85% në qarkullimin e përgjithshëm. Mbi 78% të mjeteve për kartat e tërhequra tashmë janë shpenzuar. Një numër i vogël i klientëve, megjithëse kanë marrë kartelën kah mesi i qershorit, ende nuk kanë bërë transaksione me të njëjtën. Ndihma financiare nga kartela pagesore vendore mund të përdoret deri në 15.08.2020, që është një afat i përcaktuar me ligj nga Qeveria e RMV, dhe ekskluzivisht me kartelën "Blej vendore".

 

Me finalizimin e suksesshëm të këtij procesi, Komercijalna Banka dha kontributin e saj në zbatimin e sigurt të projektit "Kartela pagesore vendore", i cili duhet të sigurojë mbështetje financiare për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve në kushte të pandemisë me virusin Covid-19. Kujdesi për shëndetin e klientëve dhe të punësuarve mbetet qëllimi kryesor i Bankës.
31.07.2020 – Filialet dhe ekspoziturat e Komercijalna Banka nuk do të punojnë më 03.08.2020


 

Filialet dhe ekspoziturat e Komercijalna Banka AD Skopje nuk do të punojnë më 03.08.2020 (e hënë) për shkak të festës së 2 gushtit, Ditës së Republikës.

 

I informojmë klientët tanë që për tërheqjen dhe depozitimin e parave të gatshme ata mund të përdorin bankomatet e Bankës, ndërsa për transaksione të tjera financiare në dispozicion janë edhe shërbimet përmes Internetit dhe aplikacioni mBanka. Për përdoruesit e kartelave pagesore 24/7 është hapur edhe ekspozitura e dixhitalizuar e Komercijalna Banka në rrugën Makedonija në qendër të Shkupit.

 28.07.2020 – Pagesë e faturave të BEG pa provizion në ekspoziturën digjitale të Komercijalna Banka AD Skopje


Ekspozitura digjitale e Komercijalna Banka AD Skopje ju mundëson një shërbim të ri – pagesë e faturave të BEG. Në kioskat digjitale në këtë ekspoziturë, kushdo që ka një kartelë nga cila do bankë mund të paguajë fatura për shërbimet publike pa provizion.

 

Ky shërbim është tashmë i disponueshëm për llogaritë e EVN, Telekom dhe Telekabel. Përdoruesi vet, i udhëhequr nga aplikacioni i shfaqur në ekran, mund ta paguajë faturën në kohë reale me një kartelë në POS terminalin e instaluar për të cilin ai/ajo merr një konfirmim në formë të shtypur.

 

Përveç pagesës së faturave, kjo ekspoziturë e cila është e vendosur në rr. Maqedonia në Shkup, ju ofron mundësinë për të tërhequr ose depozituar para përmes bankomatit, këmbimin e euros në denarë dhe shtypjen e vërtetimit të llogarisë së transaksionit për personat fizikë me parapagesë në shërbimin Internet Bank.

 

Ekspozitura është e hapur çdo ditë në javë 24/7, ofron një komoditet të jashtëzakonshem, qasje falas WiFi, është nën mbikëqyrje të vazhdueshme me video dhe është përshtatur për personat me aftësi të kufizuara.

 
27.07.2020 – Pagesa e pensioneve për muajin korrik fillon në 28.07.2020


Komercijalna Banka AD Skopje do të fillojë me pagesën e pensioneve për muajin korrik, duke filluar prej 28.07.2020. Pensionistët që kanë kartelë aktive debiti do të mund të disponojnë me pensionin e tyre që nesër dhe mund ta tërheqin në bankomat ose ta përdorin për pagesa pa para të gatshme.

Pagesa për pensionistët që nuk përdorin kartela pagesore do të organizohet në katër grupe, edhe atë sipas vlerës së pensioneve dhe sipas orarit ne vijim:

  

 • të martën, më 28.07.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve deri në 11.000 denarë
 • të mërkurën, më 29.07.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve prej 11.001 denarë deri në 14.000 denarë
 • të enjten, më 30.07.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve prej 14.001 denarë deri në 18.000 denarë
 • të premten,më 31.07.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve mbi 18.000 denarë

  

Me qëllim që të zvogëlohen radhët dhe të mbrohet shëndeti nga Koronavirusi i të gjithë shfrytëzuesve të shërbimeve bankare, apelojmë që gjatë vizitave nëpër filialet dhe ekspoziturat e Komercijalna Banka rreptësisht të respektohet orari i lartëshënuar, detyrimisht të mbahet pajisje mbrojtëse personale në fytyrë (maskë mbrojtëse, shall ose faculetë), të mbahet distanca minimale e përcaktuar dhe të bëhet dezinfektimi i duarve.

 
14.07.2020 - Komercijalna Banka AD Skopje shpall Konkurs për punësim në Filialin Tetovë


Komercijalna Banka AD Skopje shpall konkurs për punësim të 2 (dy) ekzekutuesve në pozitën: Bashkëpunëtor më i ri për qarkullimin pagesor në vend dhe punë me popullsinë - arkëtar në Filialin Tetovë me marrëdhënie të caktuar pune prej 12 muajsh.

 

Shkathtësitë dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Të kenë të mbaruar Fakultetin Ekonomik, me të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK) ose shkallën VII/1,
 • Pa përvojë pune,
 • Ta njohin gjuhën angleze dhe të dinë të punojnë me kompjuterë,
 • Të kenë aftësi komunikative dhe organizative, orientim ndaj klientëve, aftësi për punë ekipore dhe sjellje profesionale.

  

Orari i punës: 40 orë në javë

Rroga (neto) fillestare bazë:  19.096,00 denarë.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri në 22.07.2020. Përzgjedhja e kandidatit do të realizohet në afat prej 45, 90 0se 120 ditësh nga dita e kalimit të afatit të konkursit, në varësi prej numrit të kandidatëve të paraqitur.

Kandidatët e interesuar, që i plotësojnë kriteret e lartshënuara, duhet të dorëzojnë një biografi të shkurtër (CV), letër motivimi dhe kopje të Diplomës për shkollimin e lartë të kryer në adresën në vijim: Sektori për burimet njerëzore dhe punë të përgjithshme, Komercijalna Banka AD Skopje, Rr. Orce Nikollov nr. 3, 1000 Shkup, ose në e-mail adresën vrabotuvanje@kb.com.mk me titull: “Konkurs për punësim në Komercijalna Banka AD Skopje – Filiali Tetovë”.

 

Personi për kontakt: Meglena Dimitrova tel.: 3-168-412

                                                                  

Dokumentacioni i pakompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas kalimit të afatit të aplikimit nuk do të shqyrtohet. Në intervistë do të ftohen vetëm aplikantët që do të hynë në rrethin më të ngushtë.
14.07.2020 – Filialet dhe ekspoziturat e Bankës Komercijale nuk do të punojnë më 15.07.2020


Filialet dhe ekspoziturat e Komercijana Banka AD Skopje nuk do të punojnë më 15.07.2020 (e mërkurë) për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.  

 

I informojmë klientët tanë që për tërheqjen dhe deponimin e parave të gatshme ata mund të përdorin bankomatet e Bankës, ndërsa për transaksionet tjera financiare edhe aplikacionet falas ueb dhe mobile Internet Bank dhe mBanka. Për nevojat e përdoruesve të kartave pagesore gjithashtu është në dispozicion ekspozitura e dixhitalizuar e Bankës Komercijale në rrugën Makedonija në qendër të Shkupit.
03.07.2020 – Banka Komercijale filloi me pagesen e ndihmes financiare te mbrojtjes sociale dhe te femijeve per muajin qershor


Nga sot, 3 korrik 2020, Komercijalna Banka AD Skopje filloi të bëjë pagesën e ndihmës financiare të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për muajin qershor për ata që marrin ndihmën në llogarinë e tyre në denarë në Bankë.

Përdoruesit që kanë një kartë aktive debiti paratë e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve do t’i kenë në dispozicion menjëherë dhe do të mund t'i tërheqin ato në bankomat ose t'i përdorin për pagesa pa para të gatshme.

Duke pasur parasysh masat e mbrojtjes nga Covid-19, pagesa e ndihmës në sportelet në Bankë do të organizohet në tre grupe sipas radhës së përcaktuar sipas rendit alfabetik, sipas shkronjës së parë të mbiemrit:

 

 • E hënë 06.07.2020 – A, B, V, G, D, GJ, E, ZH, Z, X;
 • E martë 07.07.2020 – I, J, K, L ,LL, M, N, NJ, O;
 • E mërkurë 08.07.2020 – P, R, S, T, Q, U, F, H, C, Ç, XH, SH.

 

Gjatë vizitave të filialeve dhe ekspoziturave të Bankës, është e detyrueshme mbajtja e pajisjes mbrojtëse personale në fytyrë (maskë mbrojtëse, facoletë apo shall), respektimi i distancës së caktuar fizike dhe dezinfektimi i duarve.Një X dhe C R A