Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E12.09.2019 – Ndryshim i pageses per huazim te kasafortave te qytetareve


Ju njoftojmë se Komercijalna Banka AD Skopje do të bëjë ndryshim sa i përket pagesave për huazim të kasafortave të qytetarëve në Bankë.
 
Çmimet e reja për pagesat për huazim të kasafortave të qytetarëve do të aplikohen duke filluar prej 01.10.2019. 

Huazim i kasafortave të qytetarëve për subjektet juridike dhe qytetarët (sipas madhësisë së tyre në mm³)

për 3 muaj në denarë

për 6 muaj në denarë

për 12 muaj në denarë

Shuma

TVSH

Gjithsej

Shuma

TVSH

Gjithsej

Shuma

TVSH

Gjithsej

*

а)

dimensionet: 100х310х490

1,100

198

1,298

2,200

396

  2,596

3,550

639

4,189

b)

dimensionet: 150х310х490

1,350

243

1,593

2,700

486

3,186

4,400

792

5,192

c)

dimensionet: 200х310х490

1,400

252

1,652

2,800

504

  3,304

4,700

846

5,546

d)

dimensionet: 310х310х490

1,450

261

1.711

2,900

522

3,422

4,900

882

   5,782

e)

dimensionet: 610х310х490

2,050

369

2,419

4,100

738

  4,838

7,200

1,296

8,496

 Një X dhe C R A