Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E12.07.2019 – Komercijalna Banka sponsor i manifestimit “Dasma e Galiçnikut”


 

Komercijalna Banka AD Skopje edhe këtë vit është sponsor i manifestimit “Dasma e Galiçnikut”, i cili tradicionalisht mbahet në prag të festës fetare Petrovden. Këtë vit, në periudhën prej 12 deri 14 korrik, vizitorët do të munden nga afër ta njohin këtë fshat piktoresk si dhe një pjesë të kulturës dhe të trashëgimisë së mrekullueshme burimore maqedonase, pjesë e së cilës është edhe manifestimi “Dasma e Galiçnikut”.

 

Vallja e vjehrrës, çuarja e nuses për ujë, vendosja e bajrakut (flamurit) të dasmës, ruajtja e dhëndrit, gatimi i bukës së shtëpisë....janë zakone popullore të cilat janë pjesë e traditës së Galiçnikut, rite dhe doke popullore  të cilat janë në një harmoni të pandashme me kostumet e mrekullueshme popullore dhe natyrën e papërsëritshme të Galiçnikut.

 

E gjithë kjo ndikon që ky manifestim të përjetohet si diçka unike dhe e papërsëritshme. Kjo, na bën ta mbështesim vazhdimisht dhe ta prezantojmë si diçka të çmueshme, të shenjtë, që e shpreh kujtesën dhe ekzistencën tonë.


04.12.2020 – Njoftim: Komercijalna Banka do të pranojë fatura në formë elektronike


Për të shmangur rreziqet e virusit Covid-19 dhe në përputhje me dispozitat e nenit 53-v të Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, Komercijalna Banka AD Skopje njofton partnerët e saj të biznesit se është dakord që të pranojë fatura të dërguara në mënyrë elektronike deri më 31.12.2021.

 

Faturat në formë elektronike duhet të dërgohen vetëm në e-mail adres e-fakturi@kb.com.mk, e cila është përsëri në funksion.

 

Çdo faturë që do të dorëzohet në e-mail tjetër, dhe jo në adres e-fakturi@kb.com.mk, do të konsiderohet se nuk është pranuar nga Banka.

 

Me respekt, Komercijalna Banka AD Skopje
01.12.2020 – Me aplikim online më shpejt deri tek llogaria e transaksionit dhe karta e debitit nga Komercijalna Banka


апликација

Tani mundeni shumë lehtë dhe shpejt të hapni online një llogari transaksioni dhe të merrni një kartë debiti nga Komercijalna Banka. Dorëzoni kërkesën online përmes ueb faqes së Bankës, ndërsa ne do t’ju hapim llogarinë dhe do të përpunojmë kartën e debitit që Ju do ta zgjedhni.

 

Banka do të përgatisë të gjitha dokumentet e nevojshme në bazë të Kërkesës së parashtruar online dhe të dhënat personale të marra, pas së cilës ju mund të merrni kartën tuaj dhe të nënshkruani dokumentet në ekspoziturën ose filialin e Komercijalna Banka që ju do të zgjidhni.

 

Për llogari transaksioni dhe kartë debiti nga Komercijalna Banka mund të aplikoni në këtë LINK.

 

Me këtë risi Komercijalna Banka ju mundëson që shpejt dhe lehtë të bëheni klient i Bankës, duke pasur kështu më tej në dispozicionin tuaj lloje të ndryshme të produkteve dhe shërbimeve, shumë prej të cilave janë përsëri në dispozicion në telefonin tuaj celular ose kompjuter përmes aplikacionit mBanka ose Bankë Interneti. Me Komercijalna Banka Ju merrni të gjitha mjetet e nevojshme për menaxhim modern të mjeteve tuaja.
25.11.2020 – Komercijalna Banka me një mision tjetër të përgjegjshëm shoqëror - Trajnime online për aftësi praktike dhe njohuri të 500 nxënësve t


Vestini  
Në kushte të pandemisë të virusit Covid-19 dhe qasjes së kufizuar të nxënësve në procesin mësimor, Komercijalna Banka arriti t’ju përcjellë 500 nxënësve të shkollës së mesme nga SEPUGS "Vasil Antevski Dren" nga Shkupi aftësi praktike dhe njohuri mbi temat thelbësore për arsimin e tyre, punësimin në të ardhmen dhe ndërtimin e zakoneve të shëndetshme financiare

Përmes ligjëratave online, për të respektuar protokollet shëndetësore, punonjësit e Bankës studentëve të vitit të parë nga fushat e Ekonomisë /Teknik i juridikut dhe Ekonomisë, Drejtësisë dhe Tregtisë, u përcollën përmbajtje të rëndësishme dhe të dobishme mbi temat në vijim:

  • Edukimi financiar dhe kursimi financiar
  • Komunikimet gjatë kërkimit të punës dhe intervistat për punë
  • Komunikimi në një subjekt juridik (takimet, negociatat dhe komunikimi i brendshëm në kompani)
  • Kodi i sjelljes në ndërmarrje dhe bontoni afarist

Me këtë projekt, Komercijalna Banka vazhdon me misionin e saj me përgjegjësi shoqërore dhe me kontributin e saj për një arsim më cilësor, ndërsa dha një kontribut të rëndësishëm edhe në në shënimin e Ditëve të edukimit financiar.

"Kursimi ishte tema e parë e kësaj serie. Është e qartë se kursimi kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe kulturor. Pasiguria që sjell e ardhmja është një arsye plus për të theksuar vazhdimisht parimet e ekonomisë dhe racionalitetit në vendimmarrje. Ideja është që kjo matricë të mbillet te të gjithë që në moshë të hershme. Një qasje e tillë sistematike do të japë rezultate afatgjata në të gjitha pjesët e jetës dhe në të gjitha nivelet e shtetit. Një qasje serioze, individuale dhe institucionale ndaj kulturës së kursimit do të rrisë mirëqenien e secilit individ dhe shoqërisë në tërësi", deklaroi Ljupço Kotevski, drejtor i Drejtorisë së punës me depozita.

Ligjëratat ishin pjesë e Programit shkollor për praktikë feriale, i cili është një element i detyrueshëm i kurrikulës mësimore në arsimin e dyfishtë profesional. Ai u jep mundësinë të gjithë nxënësve që e ndjekin atë të njihen dhe të fitojnë njohuri dhe aftësi në një fushë të caktuar, të transferuara drejtpërdrejt nga punëdhënësi.

"Bashkëpunimi me Komercijalna Banka filloi në tetor - muajin e kursimit. Qëllimi ishte që nxënësit nga shkolla jonë të njiheshin me kursimet financiare dhe edukimin financiar nga ana e një prej shtyllave kryesore të operacioneve financiare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky bashkëpunim u rrit në një proces të realizimit të praktikës feriale, për herë të parë online, duke respektuar protokollet shëndetësore dhe shëndetin e pjesëmarrësve. "Ne jemi krenarë dhe mirënjohës që bashkëpunojmë me profesionistë të vërtetë në fushën gjegjëse, të cilët pa e kursyer veten përpiqen të avancojnë njohuritë dhe aftësitë e nxënësve tanë, duke i motivuar ata që të hyjnë në tregun e punës në të ardhmen dhe të jenë pjesë e suksesit të çdo kompanie", tha drejtoresha e SEPUGS "Vasil Antevski Dren", Tanja Jovanovska, MA.

Karakteristika kryesore e praktikës feriale është që gjatë realizimit të saj, nxënësit të ndërtojnë qëndrime dhe të mendojnë për zhvillimin e tyre personal dhe të karrierës në kushte reale të punës.
25.11.2020 – Pagesa e pensioneve për muajin nëntor do të fillojë më 26.11.2020


Komercijalna Banka AD Skopje do të fillojë me pagesën e pensioneve për muajin nëntor, duke filluar prej ditës së enjte, 26.11.2020. Pensionistët që kanë kartelë aktive debiti do të mund të disponojnë me pensionin e tyre prej ditës së enjte dhe mund ta tërheqin në bankomat ose ta përdorin për pagesa pa para të gatshme.

 

Pagesa për pensionistët që nuk përdorin kartela pagesore do të organizohet në katër grupe, edhe atë sipas vlerës së pensioneve dhe sipas orarit ne vijim:

 
  • të enjten, më 26.11.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve deri në 11.000 denarë
  • të premten, më 27.11.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve prej 11.001 denarë deri në 14.000 denarë
  • të hënën, më 30.11.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve prej 14.001 denarë deri në 18.000 denarë
  • të martën, më 01.12.2020 do të bëhet pagesa e pensioneve mbi 18.000 denarë
 
Me qëllim që të zvogëlohen radhët dhe të mbrohet shëndeti nga Koronavirusi i të gjithë shfrytëzuesve të shërbimeve bankare, apelojmë që gjatë vizitave nëpër filialet dhe ekspoziturat e Komercijalna Banka rreptësisht të respektohet orari i lartëshënuar, detyrimisht të mbahet pajisje mbrojtëse personale në fytyrë (maskë mbrojtëse, shall ose faculetë), të mbahet distanca minimale e përcaktuar dhe të bëhet dezinfektimi i duarve.


24.11.2020 – Risi nga sherbimi Banke Interneti i Komercijalna Banka: aplikim оnline per karta krediti dhe parashtrimi i ankesave per transaksionet me kartat


OnlineAppCD_portal
 

Komercijalna Banka ka mundësuar aplikim elektronik (online) për karta krediti për personat fizikë për të gjithë përdoruesit e shërbimit Bankë Interneti që kanë opsion për pagesë. Ata mund ta përdorin këtë shërbim digjital për të aplikuar për të gjitha kartat e kreditit të lëshuara nga Banka, përfshirë edhe kredinë e re , SMART përmes kartës.

 

Opsioni është i disponueshëm pasi të keni hyrë në Bankë Interneti dhe ta keni zgjedhur në menunë "Aplikime online". Për të dorëzuar aplikacionin për kartë krediti dhe dokumentet e nevojshme, është e nevojshme që aplikanti të ketë një listë të vlefshme të kodeve për pagesë ose token.

 

Në të njëjtën menu, "Aplikime online", prej tani do të mund të bëni edhe ankesa për transaksionin me kartë vetëm duke dorëzuar të dhënat e nevojshme për transaksionin.

 

Shfrytëzoni privilegjet që ju ofron shërbimi Bankë Interneti i Komercijalna Banka dhe kujdesuni për veten dhe shëndetin e të tjerëve.24.11.2020 – Komercijalna Banka u dhuroi laptope nxenesve nga 14 komuna


Donacija

 

Mësimet, mësuesit dhe shokët/shoqet e klasës tani janë në dispozicion për 46 nxënës, të cilëve Komercijalna Banka AD Skopje u dhuroi nga një laptop me qëllim që t'u mundësojë atyre të ndjekin mësimet online. Fëmijëve të talentuar dhe të etur për të mësuar nga shkollat ​​fillore dhe të mesme nga 14 komuna të vendit jua shpërndanë laptopët punonjësit e bankës, me dëshirën që të kenë sukses në mësim në këto kushte të jashtëzakonshme dhe ti dedikohen edhe më tej edukimit të tyre në jetë.

 

Këtë vit, Komercijalna Banka vendosi që në vend të materialit reprezentativ me rastin e festave të Vitit të Ri, të ndajë mjete për dhurimin e laptopëve për nxënësit në nevojë. Në këtë mënyrë, Banka, si një kompani me përgjegjësi shoqërore, në kushtet e pandemisë globale, dha kontributin e saj edhe për sigurimin e arsimit të arritshëm dhe cilësor për fëmijët që nuk kanë pasur një mundësi të tillë deri më tani.

 

Kjo nuk është hera e parë që Komercijalna Banka mbështet procesin arsimor në vend. Deri më tani, janë dhuruar qindra kompjuterë për nevojat e disa shkollave. Banka vizitohet rregullisht nga një numër i madh i nxënësve, të cilët mësojnë nga punonjësit tanë për paratë, shpenzimet e tyre me përgjegjësi dhe kursimet. Komercijalna Banka është partnere e disa institucioneve arsimore për mundësinë e kryerjes së punës praktike për nxënësit dhe studentët, me qëllim që edhe në mënyrë praktike t’jua ofrojë atyre operacionet financiare.

 

„Klasa financiare“ e Komercijalna Banka, nga ana tjetër, në një vit ka realizuar leksione për 520 fëmijë në 11 shkolla të mesme dhe tre shkolla fillore, të cilëve u ka transferuar njohuri financiare dhe informacione se si të përdorin siç duhet produktet financiare.

 

Banka mbetet e përkushtuar në misionin e saj për të ndihmuar dhe avancuar procesin arsimor sepse fëmijët janë bartës të zhvillimit të ardhshëm në vend.
23.11.2020 – Vertetimi per tatimin e paguar te dividendes nga Komercijalna Banka i disponueshem ne forme elektronike


Prej tani, llogaritja për tatimin e paguar të dividendës nga Komercijalna Banka AD Skopje në vitin 2020 për fitimin e realizuar në vitin 2019 është në dispozicion në formë elektronike përmes aplikacionit Bankë Interneti.

 

Përdoruesit (personat fizikë-rezidentët) e bankingut elektronik të Komercijalna Banka, të cilët në të njëjtën kohë janë edhe aksionarë të Bankës, munden që në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë, pasi të hyjnë në aplikacion, të shkarkojnë edhe fletë-vërtetimin për tatimin e paguar. Dokumenti ndodhet në Menunë kryesore, në linkun "Tatimi personal".

 

Aksionerëve, personave juridikë dhe personave fizikë që nuk janë përdorues të bankingut elektronik të Komercijalna Banka, fletë-vërtetimi për tatimin e paguar të dividendës do t'u dorëzohet në formë të shtypur me postë.
20.11.2020 – Shmangni sportelet me sherbimet digjitale te Komercijalna Banka


BankomatiNews

 

Nevoja për të vizituar sportelet e Komercijalna Banka AD Skopje është zvogëluar shumë për arsye se shërbimet digjitale dhe produktet e Bankës bëhen gjithnjë e më të arritshme. Me investime të vazhdueshme në teknologjitë moderne bankare, Komercijalna Banka bën kryerjen e transaksioneve financiare në mënyrë më të shpejtë dhe më të lehtë, dhe ju siguron një mbrojtje më të madhe të shëndetit tuaj në kushtet e pandemisë nga virusi Covid-19.

 

Mundësia për të depozituar para të gatshme në një bankomat është tashmë në dispozicion në 27 bankomate të Bankës, të vendosura në të gjithë vendin. Të gjithë personat fizikë, përdorues të kartave të kreditit dhe debitit, si dhe të gjithë personat juridikë përdorues të kartave të debitit të lëshuara nga Komercijalna Banka, mund të arkëtojnë kartëmonedhat polimere (me përbërje plastike polimer) me vlerë nominale prej 10, 50, 100, 200, 500, 1.000 dhe 2.000 denarë. Mjetet evidentohen në llogarinë e lidhur me kartelën me të cilën është bërë transaksioni, gjegjësisht në llogarinë e transaksionit të subjektit juridik – posedues i kartës.

 

Në këto bankomate Ju sigurisht që mund të tërhiqni edhe para të gatshme, për çka keni në dispozicion edhe rrjetin prej gjithsej 169 bankomate në të gjithë vendin, 30 prej të cilave tashmë janë me ekran me prekje.

 

Ju nuk keni nevojë që të shkoni në sportel as edhe për të paguar faturat për shërbimet publike (A1, EVN, BEG, Telekom dhe Telekabel), për të shtypur një fletë-vërtetim të llogarisë së transaksionit për person fizik, dhe as për të këmbyer euro në denarë. Këtë mund ta bëni në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të shpejtë përmes kioskave digjitale të Komercijalna Banka të vendosura në Ekspoziturën digjitale në rr. Makedonija dhe në ekspoziturën e rinovuar Biser në Shkup.

 

Lista e plotë e bankomateve të Komercijalna Banka me informatat në lidhje me funksionet që ato ofrojnë është në dispozicion në këtë LINK.

 

Shfrytëzoni këto beneficione që i ofron Komercijalna Banka AD Skopje dhe bëhuni përgjegjës edhe për financat dhe shëndetin tuaj në të njëjtën kohë .
13.11.2020 – Komercijalna Banka per te 10-ten here shpallet nga Global Finance si “FX Provajderi me i mire”


sl

 

Komercijalna Banka AD Skopje ka fituar çmimin “FX Provajderi më i mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut” (dhënësi më i mirë i shërbimeve nga fusha e tregjeve devizore) nga Revista me renome botërore Global Finance, me seli në Nju Jork, SHBA.

 

Ky është çmimi i dhjetë me radhë për punën e suksesshme të Komercijalna Banka AD Skopje në fushën e tregtimit me instrumentet financiare në vend, i dhënë nga Global Finance.

 

Zgjedhja për FX Provajder më të mirë të tregjeve financiare në Maqedoninë e Veriut është bërë në bazë të disa kritereve që përfshijnë: madhësinë e transaksioneve, pjesëmarrjen në treg, vëllimin e mbulimit global, nivelin e shërbimit ndaj klientëve, çmimet konkurruese dhe përdorimin e teknologjive të reja.

 

Shpallja e Komercijalna Banka si “FX Provajderi më i mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut” është edhe një dëshmi për cilësinë e lartë të shërbimeve që i ofron Banka dhe për pozitën e saj si lider në fushën e tregtimit në tregjet financiare vendore dhe globale.
10.11.2020 – Kredia SMART permes kartes – kredi e re nga Komercijalna Banka


PROnjavaNews

 

Me kredinë e re SMART nga Komercijalna Banka AD Skopje ju merrni kredi konsumatore dhe një kartë krediti në një. Më e rëndësishmja, ju keni në dispozicion një shumë prej maksimum 400.000 denarë, të cilat i shpenzoni sa herë që ju nevojiten. Kredia SMART merret me një procedurë të thjeshtë aprovimi dhe pa periudhë të kufizuar vlefshmërie.

 

Kjo kredi ka një avantazh tjetër për përdoruesit, në rast të pamundësisë së pagesës përfshin sigurimin pa kompensim, përmes Triglav Osiguruvanje.

 

Mjetet e disponueshme të kredisë janë në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë përmes bankomatit. Sigurisht, përmes shërbimeve Bankë Interneti, mBanka dhe bankingu SMS, ju mund të ndiqni ndryshimet në bilancin e llogarisë tuaj në çdo kohë.

 

Shfrytëzojeni periudhën promovuese deri më 31.12.2020 dhe aplikoni për kredinë SMART pa pagesë për aplikimin dhe përpunimin e dokumentacionit tuaj.

 

Të gjitha detajet dhe përfitimet e kredisë SMART mund ti gjeni në këtë link.Një X dhe C R A

Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj