Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E27.07.2019 – Mundesohet kontrolli i gjendjes se llogarive permes Internet Bankes dhe ekspoziturat e Komercijalna Banka AD Skopje funksionojne rregullisht


Të nderuar klientë,

 

Ju njoftojmë se ekspoziturat dhe filialet e Komercijalna Banka AD Skopje punojnë sipas orarit të tyre të rregullt dhe i kryejnë të gjitha aktivitetet e zakonshme. Gjithashtu, është mundësuar edhe kontrolli i gjendjes së të gjitha llogarive Tuaja na Bankë nëpërmjet Internet Bankës për personat fizik dhe juridik.

 

Për aktivizimin e të gjitha funksioneve të Internet Bankës, si dhe shërbimit mBanka përpersonat fizik dhe juridik, do t'ju informojmë në mënyrë plotësuese.

 

Ju faleminderit për mirëkuptimin.
27.07.2019 – Internet Banka dhe mBanka te Bankes Komercijale vihen plotesisht ne funksion


Të nderuar klientë,

 

Ju njoftojmë se shërbimet Internet Banka dhe mBanka të Komercijalna Banka AD Skopje janë plotësisht funksionale. Prej të hënës, sportelet në ekspoziturat dhe filialet e Bankës do të punojnë rregullisht dhe do të kryejnë të gjitha aktivitetet.

 

Siç ju kemi informuar tashmë, nga e premtja (26.07) kryhen transaksione me kartela të Bankës në tregti dhe bankomate.

 

Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe, në të njëjtën kohë, kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim.

 

E juaja Komercijalna Banka AD Skopje


26.07.2019 – Komercijalna Banka AD Skopje tejkalon problemin teknik – nje pjese e sherbimeve ne funksion


Të nderuar klientë,

Ju informojmë se për shkak të problemit teknik, shërbimet e Komercijalna Banka AD Skopje nuk ishin në dispozicion. Që nga mëngjesi disa shërbime tashmë janë aktivizuar, kështu që me kartat e lëshuara nga Banka, Ju  mund të kryeni transaksione në të gjitha bankomatet e Bankës edhe në tregtinë në vend dhe jashtë vendit. Përmes rrjetit të filialeve dhe ekspoziturave të bankës mund të bëhen transaksione në para të gatshme dhe në para jo të gatshme të qarkullimit pagesor të brendshëm për personat fizik dhe juridik. Sidoqoftë, pjesa më e madhe e urdhëresave, të pranuara përmes rrjetit të filialeve dhe ekspoziturave për pagesë në qarkullimin në denarë për personat fizik dhe juridik në banka të tjera (përmes KIBS dhe MIPS) po realizohen.

Aktivitetet e lidhura me funksionimin e shërbimeve tjera janë në rrjedhë e sipër, për çka do t’ju informojmë në mënyrë plotësuese.

Ju falemnderojmë për mirëkuptimin Tuaj.


26.07.2019 – Informatat per problemin teknik te disponueshme ne faqen e Facebook-ut te Komercijalna Banka AD Skopje


Të nderuar klientë,

Ju paralajmërojmë se në rrjetet sociale qarkullojnë lajme të rrejshme lidhur me problemin e paraqitur teknik në Komercijalna Banka AD Skopje. Me qëllim që të shmanget çdo lloj keqkuptimi dhe mosmarrëveshje, Ju lutemi të merrni parasysh vetëm lajmet që publikohen në faqen e Facebook-ut të Komercijalna Banka AD Skopje.


19.07.2019 – Konkurs për punësim në ekspoziturën Resnjë


 

Komercijalna Banka AD Skopje shpall konkurs për punësim të 1 (një) ekzekutuesi për pozitën: Bashkëpunëtor më të ri (kasier) në Komercijalna Banka AD Skopje – ekspozitura Resnjë, me marrëdhënie të caktuar pune prej 12 muajsh, me mundësi të vazhdimit të Kontratës për punësim.

 

Shkathtësitë dhe kualifikimet e nevojshme:

  • Të ketë të mbaruar Fakultetin Ekonomik, me të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SEKT) ose shkallën VII/1,
  • Pa përvojë pune,
  • Ta njeh gjuhën angleze dhe të dijë të punojë me kompjuterë,
  • Të ketë aftësi komunikative dhe organizative, orientim ndaj klientëve, aftësi për punë ekipore dhe sjellje profesionale.

 

Orari i punës: 40 orë në javë, e organizuar në dy turne në kuadër të orarit të punës së Ekspoziturës, nga e hëna deri të premten: nga ora 08:00 deri në orën 17:00, dhe të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 13:00. 

 

 

Rroga (neto) fillestare bazë:  19.200,00 denarë.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri në 26.07.2019. Përzgjedhja e kandidatit do të realizohet në afat prej 45 ditësh nga dita e kalimit të afatit të konkursit, në varësi prej numrit të kandidatëve të paraqitur.

 

Kandidatët e interesuar, që i plotësojnë kriteret e lartshënuara, duhet të dorëzojnë një biografi të shkurtër (CV), letër motivimi dhe kopje të Diplomës për shkollimin e kryer në adresën në vijim: Sektori për burimet njerëzore dhe punë të përgjithshme, Komercijalna Banka AD Skopje, Rr. Orce Nikollov nr. 3, 1000 Shkup, ose në e-mail adresën vrabotuvanje@kb.com.mk me titull: “Shpallje për punësim në Komercijalna Banka AD Skopje  - Ekspozitura Resnjë”.

 

Personi për kontakt: Meglena Dimitrova tel.: 02 / 3168-412

 

Dokumentacioni i pakompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas kalimit të afatit të aplikimit nuk do të shqyrtohet.

Në intervistë do të ftohen vetëm aplikantët që do të hynë në rrethin më të ngushtë.
23.07.2019 – Konkurs për punësim në Filialin Shtip


Komercijalna Banka AD Skopje shpall konkurs për punësim të 1 (një) ekzekutuesi për pozitën: Bashkëpunëtor më të ri (kasier) për qarkullimin pagesor në vend dhe punë me popullsinë në Fililin Shtip me marrëdhënie të caktuar pune prej 12 muajsh, me mundësi të vazhdimit të Kontratës për punësim.

 

Shkathtësitë dhe kualifikimet e nevojshme:

  • Të ketë të mbaruar Fakultetin Ekonomik, me të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SEKT) ose shkallën VII/1,
  • Pa përvojë pune,
  • Ta njeh gjuhën angleze dhe të dijë të punojë me kompjuterë,
  • Të ketë aftësi komunikative dhe organizative, orientim ndaj klientëve, aftësi për punë ekipore dhe sjellje profesionale.

 

Orari i punës: 40 orë në javë, e organizuar në dy turne në kuadër të orarit të punës së Filialit, nga e hëna deri të premten: nga ora 08:00 deri në orën 17:00, dhe të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 13:00. 

 

Rroga (neto) fillestare bazë:  19.200,00 denarë.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri në 30.07.2019. Përzgjedhja e kandidatit do të realizohet në afat prej 45 ditësh nga dita e kalimit të afatit të konkursit, në varësi prej numrit të kandidatëve të paraqitur.

 

Kandidatët e interesuar, që i plotësojnë kriteret e lartshënuara, duhet të dorëzojnë një biografi të shkurtër (CV), letër motivimi dhe kopje të Diplomës për shkollimin e kryer në adresën në vijim: Sektori për burimet njerëzore dhe punë të përgjithshme, Komercijalna Banka AD Skopje, Rr. Orce Nikollov nr. 3, 1000 Shkup, ose në e-mail adresën vrabotuvanje@kb.com.mk me titull: “Shpallje për punësim në Komercijalna Banka AD Skopje – Filiali Shtip”.

 

Personi për kontakt: Meglena Dimitrova tel.: 02 / 3168-412

 

Dokumentacioni i pakompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas kalimit të afatit të aplikimit nuk do të shqyrtohet.

Në intervistë do të ftohen vetëm aplikantët që do të hynë në rrethin më të ngushtë.Një X dhe C R A