• Организациска структураКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Управен одбор
Хари Костов
Главен извршен директор
Претседател на Управниот одбор
ВСС Економски факултет
Стаж: Повеќе од 36 години, од кои повеќе од 20 години во Банката
Телефон: (02) 3 125-273, (02) 3 125-274
Факс: (02) 3 124-064
e-mail: hari.kostov@kb.com.mk

Роден е во с. Пишица, Пробиштип, во 1959 година. Дипломира на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Кариерата ја започнува во Владата на Република Македонија во 1983 година, каде, меѓу другото, работи како Стручен соработник во Кабинетот на Претседателот, Советник во Кабинетот на Претседателот, Советник во Извршниот совет на Собранието на РМ, Советник во Кабинетот на Претседателот на Владата, за во 1994 година да биде именуван за Заменик-министер за финансии. Во 1995 година заминува во САД како Помошник-извршен директор во Светска банка. Во Комерцијална банка АД Скопје доаѓа како Генерален директор во 1996 година. Во периодот од 2002 до 2004 година повторно заминува во Владата на Република Македонија како Министер за внатрешни работи, а подоцна станува Премиер на Владата на Република Македонија. Од 2004 година продолжува да работи во Комерцијална банка АД Скопје како Прв генерален директор, каде од 2008 година ја извршува функцијата Главен извршен директор и е Претседател на Управниот одбор.Илија Илоски
Главен оперативен директор
Член на Управниот одбор
ВСС Економски факултет
Стаж: Повеќе од 34 години, од кои повеќе од 13 години во Банката
Телефон: (02) 3 125-273, (02) 3 125-274
Факс: (02) 3 124-064
e-mail: ilija.iloski@kb.com.mk

Роден е во с. Велмеј, Охрид, во 1958 година. Дипломира на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Кариерата ја започнува во „ЕМО“ Охрид во 1984 година, каде работи сe до 1995 година, напредувајќи од Референт за финансии во Раководител по финансии, Финансиски директор, Помошник-генерален директор за финансии, Заменик-генерален директор, до Генерален директор. Како Генерален директор во Царинската управа на Република Македонија работи до 1998 година, а до 2003 година како пратеник и член на Комисијата за финансирање и буџет во Собранието на Република Македонија. Од 2003 година работи како Генерален директор во Македонска банка за поддршка на развојот, а од 2004 година повторно во Царинската управа на Република Македонија како Генерален директор. Во Комерцијална банка АД Скопје доаѓа во 2006 година како Генерален директор, a од 2008 година ја извршува функцијата Главен оперативен директор и е член на Управниот одбор.Д-р Маја Стевкова Штериева
Главен финансов директор
Член на Управниот одбор
Доктор на економски науки
Стаж: Повеќе од 26 години, сите во Банката
Телефон: (02) 3 168-802
Факс: (02) 3 233-472
e-mail: maja.stevkova.sterieva@kb.com.mk

Родена е во Скопје во 1970 година. Дипломира на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде подоцна завршува и магистерски студии по Монетарна економија. Во месец февруари 2012 година на Економски факултет при Универзитетот „Св.Кирил  и Методиј“ во Скопје, се стекна со научниот степен Доктор на економски науки. Своето работно искуство го започнува во Комерцијална банка АД Скопје во 1993 година во Секторот за односи со странство, работејќи како Референт, односно Самостоен референт во Дирекцијата за средства и ликвидност, а подоцна и како Координатор, односно Самостоен координатор во Секторот за деловна политика. Во 2002 година е назначена за Директор на Дирекцијата за управување со ризици, а во 2005 година за Директор на Секторот за управување со ризици и планирање. Од 2008 година ја извршува функцијата Главен финансов директор и е член на Управниот одбор. Член на Надзорниот одбор на Друштвото за управување со пензиски фондови КБ Прво пензиско друштво од 2017 година, во кое Комерцијална банка поседува 49% од капиталот.  

Во 2019 година избрана е за Претседател на Македонската банкарска асоцијација.Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам