Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Квартални извештаи


Во оваа секција можете да пристапите до неревидираните квартални, полугодишни и годишни финансиски извештаи.


Исто така, можете да ја преземете и најновата  КБ Презентација.

Забелешка: За да можете да ги прочитате документите, потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader.