Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

КонтактВи благодариме за Вашиот интерес.


Доколку Ви се потребни дополнителни информации во врска со работењето на Комерцијална банка АД Скопје, подолу се нашите контакт информации:
Односи со инвеститори


Ирена Каневче
Телефон: (02) 3168-324
Факс: (02) 3111-037;(02) 3213-225
e-mail: investor.relations@kb.com.mk

Примање и извршување на налози за купопродажба на хартии од вредност


Михајло Брова Зиков
Телефон: (02) 3247-431; (02) 3168-321
Факс: (02) 3111-037;(02) 3213-225
e-mail: mihajlo.brovazikov@kb.com.mk

Старателски работи над хартии од вредност


Антигона Буклеска,
Елизабета Манасијевска

Телефон: (02) 3168-308; (02) 3168-310
Факс: (02) 3225-056
e-mail: custody@kb.com.mk