Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pjesëmarrja në treg


Pjesëmarrja e Komercijalna Banka AD Skopje në tregun bankar të Republikës  Maqedonisë së Veriut1
31.03.2021

 

31.12.2020

 

1

Aktiva e përgjithshme

22.9%

22.7%

2

Kapitali dhe rezervat

19.4%

17.6%

3

Depozitat e përgjithshme nga sektori jo-financiar

27.0%

26.3%

4

Neto-kredi të përgjithshme të sektorit jo-financiar

15.0%

15.1%

5

Numri i përgjithshëm i kartave të lëshuara

 

12.7%

 

14.8%

6

Numri i pajisjeve që pranojnë karta – POS dhe ATM gjithsej

 

15.6%

 

15.6%

7

Vlera e përgjithshme e qarkullimit pagesor të realizuar në vend

 

22.2%

 

25.4%

8

Numri i përgjithshëm i llogarive të hapura për realizimin e pagesave

 

21.1%

 

21.1%

9

Qarkullimi i përgjithshëm i realizuar në bursën e Maqedonisë2

 

15.0%

 

29.1%

10

Numri i përgjithshëm i transaksioneve në bursën e Maqedonisë2

 

16.2%

 

34.3%

1 Burimi i të dhënave është BPRMV, përjashtimet janë treguar në tabelë.
Burimi:Bursa e Maqedonisë


Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj