• БрошураКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Контакт-центарКонтакт-центарот е современ телекомуникациски систем кој Ви овозможува информации за производите и услугите кои Банката ги нуди, директно од операторите, кои Ви се на располагање секој работен ден од 8:00 до 19:00 часот и сабота од 08:00 до 14:00 часот или од говорниот автомат 24 часа, 7 дена во неделата. Сето тоа ќе го постигнете со едноставно вртење на телефонскиот број 02/3296-800 и избирање на број од понуденото мени.