Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pyetje

 

Faleminderit për kohën Tuaj dhe për pyetjen Tuaj. Për të na ndihmuar t’Ju përgjigjemi më shpejt, Ju lutemi të na jepni informatat e nevojshme dhe kontaktin Tuaj.

 

Banka do të mundohet t’Ju kthen përgjigje brenda 2 ditëve të punës.

 

E rëndësishme: Me qëllim të ruajtjes së informatave dhe të dhënave Tuaja personale, Ju lutemi pyetjet t’i parashtroni drejtpërsëdrejti (on line), duke klikuar këtu.


 Raporti VjetorRaporti financiar i revizionuar i konsoliduar BPRMRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar BPRM Raporti financiar i revizionuar i konsoliduar SNRFRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar SNRF
2018 PDF PDF PDF PDF PDF
2017 PDF PDF PDF PDF PDF
2016 PDF PDF PDF PDF PDF
2015 PDF PDF PDF PDF PDF
2014 PDF PDF PDF PDF PDF