Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pyetje

 

Faleminderit për kohën Tuaj dhe për pyetjen Tuaj. Për të na ndihmuar t’Ju përgjigjemi më shpejt, Ju lutemi të na jepni informatat e nevojshme dhe kontaktin Tuaj.

 

Banka do të mundohet t’Ju kthen përgjigje brenda 2 ditëve të punës.

 

E rëndësishme: Me qëllim të ruajtjes së informatave dhe të dhënave Tuaja personale, Ju lutemi pyetjet t’i parashtroni drejtpërsëdrejti (on line), duke klikuar këtu.


 Raporti VjetorRaporti financiar i revizionuar i konsoliduar BPRMRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar BPRM Raporti financiar i revizionuar i konsoliduar SNRFRaporti (i vetëm) i revizionuar i pakonsoliduar SNRF
2018 PDF PDF PDF
2017 PDF PDF PDF PDF PDF
2016 PDF PDF PDF PDF PDF
2015 PDF PDF PDF PDF PDF
2014 PDF PDF PDF PDF PDF