Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

КБ Публикум инвест АД Скопје 

 

Во 2009 година Комерцијална банка АД Скопје, заедно со Публикум Холдинг ДОО Љубљана, Пом-Инвест ДД Марибор и Форлекс С.Р.Л., го основа  Друштвото за управување со инвестициони фондови КБ Публикум инвест АД Скопје.


Продажба на удели од инвестициониот фонд КБ Публикум Балансиран на КБ Публикум Инвест АД Скопје се врши во сите експозитури и филијали на Банката.

Доколку сте правно лице, за подетални информации кликнете тука.

Доколку сте физичко лице, за подетални информации кликнете тука.