Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

  ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА (ПРЕВЗЕМЕН ВО ПОСТАПКА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА)