Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Извештаи

 

 

Отчетноста пред засегнатите страни е темел на општествената одговорност, бидејќи претставува јавна потврда на одговорноста за постигнатите резултати и идните заложби.

 

Транспарентноста и редовното известување се приоритет во работењето на Комерцијална банка. Секојдневната отвореност и периодичните извештаи ни овозможуваат редовна комуникација со сите засегнати субјекти во врска со политиките и резултатите на компанијата во економската, еколошката и социјалната област.

  


 Извештај за општествена одговорностГодишен извештај
2019 PDF
2018 PDF PDF
2017 PDF PDF
2016 PDF PDF
2015 PDF PDF