Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Хуманитарна сметка


 

Хуманитарна сметка е наменска сметка за физички лица исклучиво за хуманитарни цели.

Доколку сакате да отворите хуманитарна сметка за физички лица потребни се следните формулари:

Барање за отворање на сметка за физичко лице
 Договор за отворање и водење на трансакциска тековна сметка за физичко лице
 Потписни картони
 Апликација / Барање за регистрирање на клиент - физичко лице

 

Дополнително Ви се потребни валиден документ за идентификација (валидна лична карта или пасош) и писмено известување кое служи како доказ за отворање на сметката (причина за отворање на овој вид на сметка). За малолетно дете освен горе наведените документи потребен е и извод од матична книга на родените.Лице за контактВангелија Кочковска, Раководител на одделение за отварање на трансакциски сметки
Телефон: (02) 3168–914
e-mail: Vangelija.Kockovska@kb.com.mk