• Филијали и експозитури на Банката


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Детско денарско штедење „Верверичка“

 

Детското штедење „Верверичка“ е штедење наменето за деца до 18 години.   Овој посебен штеден производ беше создаден со посебно внимание со цел кај децата да создаде навика за одговорен однос кон парите, а наедно и да им ги предочи вредностите на штедењето. Покрај посебниот статус на производ наменет за деца, штедењето со „Верверичка“ носи извонредна каматна стапка со која штедниот влог може да нарасне во вистинска инвестиција за иднината на детето.

 

Минималниот износ за орочување е 1.000,00 денари.


Рокот на орочување е 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеци.


При отвoрање на детски штеден влог ќе Ви биде издадена посебно дизајнирана штедна книшка „Верверичка“ во која се впишуваат уплатите, исплатите, состојбата и пресметаните камати по штедниот влог. За отворање на штедна книшка доволно е присуство на еден родител и Извод од книгата на родени за детето.


При отворањето на книшката, Вашиот мал штедач ќе добие специјален подарок - касичка.


Отворањето на детските книшки се одвива на сите шалтери на Банката во експозитурите во Скопје, како и во филијалите и експозитурите низ Републиката.

 

Каматни стапки

 

За детските денарски штедни влогови со фиксна каматна стапка, Банката ја плаќа следната камата:

Орочени штедни влогови

со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рокот

01.04.2017

на 3 месеци

0.05%

по истек на рокот

01.03.2020

на 6 месеци

0.05%

по истек на рокот

01.03.2020

на 12 месеци

0.30%

по истек на рокот

01.03.2020

на 24 месеци 0.70%

по истек на рокот

01.07.2021
на 36 месеци 1.00%

по истек на рокот

01.07.2021

 

 

За денарските штедни влогови орочени на 24 и 36 месеци, Банката нуди променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата (важат за договори склучени во период од 01.10.2017 до 30.09.2019):

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

 

на 24 месеци

1,37%

по истек на рокот

01.07.2021

на 36 месеци

1.77%

по истек на рокот

01.07.2021

 

Вкупните депозити на депонентите во банката се осигурени во Фондот за осигурување на депозити. Фондот ги обештетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишаната камата, како и непристигнатата камата до денот на конечноста на решението. Ако Вашиот депозит го надминува законско пропишаниот максимум, разликата во износот, имате право да ја побарувате од стечајната маса на Банката.Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-165
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам