• Филијали и експозитури на Банката


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки за денарски штедни влогови

 

Комерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за денарски штедни влогови:

  

Фиксни каматни стапки на денарско штедење

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок

01.04.2017

на 3 месеци

0.05%

по истек на рок

01.03.2020

на 6 месеци

0.05%

по истек на рок

01.03.2020

на 12 месеци

0.30%

по истек на рок

01.03.2020

на 24 месеци

1.00%

по истек на рок

01.03.2020

на 36 месеци

1.20%

по истек на рок

01.03.2020

 

За денарските штедни влогови орочени на 24 и 36месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата (важат за договори склучени во период од 01.10.2017 до 30.09.2019):

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

на 24 месеци

1,47%

по истек на рок

01.01.2021

на 36 месеци

1.87%

по истек на рок

01.01.2021

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на рентно денарско орочено штедење

 

 

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

на 3 месеци

0.05%

месечно

01.03.2020

на 6 месеци

0.05%

месечно

01.03.2020

на 12 месеци

0.30%

месечно

01.03.2020

на 24 месеци

1.00%

месечно

01.03.2020

на 36 месеци

1.20%

месечно

01.03.2020

 

 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата (важат за договори склучени во период од 01.10.2017 до 30.09.2019):

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

 

 

на 24 месеци

1,47%

месечно

01.01.2021

на 36 месеци

1.87%

месечно

01.01.2021

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на детско денарско орочено штедење „Верверичка“

 

Орочени штедни влогови

со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок.

01.04.2017

на 3 месеци

0.05%

по истек на рок.

01.03.2020

на 6 месеци

0.05%

по истек на рок.

01.03.2020

на 12 месеци

0.30%

по истек на рок.

01.03.2020

на 24 месеци

1.00%

по истек на рок.

01.03.2020

на 36 месеци

1.20%

по истек на рок.

01.03.2020

 

 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата (важат за договори склучени во период од 01.10.2017 до 30.09.2019):

 

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

на 24 месеци

1,47%

по истек на рокот

01.01.2021

на 36 месеци

1.87%

по истек на рокот

01.01.2021

На врвот ^

 Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-165
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам