• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitat e kursimit në valutë

 

Komercijalna Banka AD Skopje ju ofron normat e interesit vijuese për depozitat e kursimit në valutë:

  

Normat fikse të interesit për depozitat klasike në valutë me të parë dhe të afatizuara

Depozita të afatizuara me normë fikse të interesit Norma e interesit vjetore./ndrysh. Mënyra e pagesës së interesit Vlen prej:
Me të parë 0.01% në fund të vitit kalendarik 01.08.2015
për 1 muaj 0.02% pas kalimit të afatit 01.04.2017
për 3 muaj 0.04% pas kalimit të afatit 01.04.2017
për 6 muaj 0.05% pas kalimit të afatit 01.04.2017
për 12 muaj 0.30% pas kalimit të afatit 01.04.2017

 

Norma e ndryshueshme e interesit për depozitat në valutë

 

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

për 24 muaj 0.80% pas kalimit të afatit 01.04.2017
për 36 muaj 1.10% pas kalimit të afatit 01.04.2017

Në krye ^

 

 

Normat e interesit për kursimin e afatizuar me planifikim në valutë

 

 

Valuta: për 3 muaj për 6 muaj për 12 muaj për 24 muaj për 36 muaj
Euro (EUR) 0.04% 0.05% 0.30% - -
Dollari Amerikan(USD) 0.03% 0.04% 0.07% 0.10% 0.30%
Poundi Britanik (GBP) 0.03% 0.04% 0.10% 0.15% 0.30%
Franga Zvicerane (CHF) 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%
Dollari Kanadez (CAD) 0.03% 0.04% 0.15% 0.30% 0.50%
Dollari Australian(AUD) 0.40% 0.50% 0.70% 0.80% 1.00%

 

 

Për depozitat e kursimit në valutë për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

 

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

 

 

për 24 muaj 0.80 mujore 01.04.2017
për 36 muaj 1.10 mujore 01.04.2017

Në krye ^

 

 

Normat e interesit të kursimit të afatizuar në valuta për fëmijë “Ververiçka”

 

Depozita të afatizuara me normë fikse të interesit Norma e interesit Mënyra e pagesës së normës së interesit Vlen prej:
Me të parë 0.01% në fund të vitit kalendarik 01.08.2015
për 1 muaj 0.02% pas kalimit të afatit. 01.04.2017
për 3 muaj 0.04% pas kalimit të afatit 01.04.2017
për 6 muaj 0.05% pas kalimit të afatit 01.04.2017
për 12 muaj 0.30% pas kalimit të afatit 01.04.2017

 

 

Për depozitat e kursimit në valutë EUR për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme , të shënuar më poshtë në Tabelë:

 

 

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

për 24 muaj 0.80% pas kalimit tëafatit 01.04.2017
për 36 muaj 1.10% pas kalimit tëafatit 01.04.2017

Në krye ^Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-189
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk