• Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800


Можноста за одбивање на јавната понуда истекува за: