• Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Ненаменски кредити за физички лица


Комерцијална банка АД Скопје ги нуди следните ненаменски кредити за физички лица:

Ненаменски кредити


Ненаменски кредити со залог