• Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi pa dedikim për personat fizikë


Komercijalna Banka AD Skopje i ofron këto kredi pa dedikim për personat fizikë:

Kredi padestinim


Kredi pasiguruar me kolateral