Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi me dedikim për personat fizikë


Komercijalna Banka AD Skopje i ofron këto kredi me dedikim për personat fizikë:

Kredibanesore


Kredi tjera me dedikim