• Informatat kryesore


  • Kërkesë


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Udhëzim për pensionistëtKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800