• Основни информации


  • Барање


  • Општи услови


  • Филијали и експозитури на Банката


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Visa Classic Revolving кредитна картичка за физички лицаVisa Classic Revolving е вистинската кредитна картичка за одложено плаќање. Со само 5% задолжителна месечна отплата на износот на искористен кредит, создадена е за сите покрупни набавки кои е поволно да се плаќаат во подолг период.
Вистинската виза со минимална месечна отплата.
 
AПЛИЦИРАЈ ONLINE – За корисниците на Интернет банка, кои имаат опција за плаќање, овозможена е побрза и поедноставна постапка за online аплицирање за кредитната картичка.Предности на картичката


- една сметка за во земјата и во странство;
- можност за плаќање на рати преку минимална месечна отплата на само 5% од искористениот дел од кредитниот лимит;
- најниска каматна стапка на искористениот кредит од само 10,32% годишно;
- добивате кредитен лимит во зависност од слободниот дел од Вашата месечна плата;
- добивате бескаматен период до 45 дена на трансакции направени во трговија;
- можете да купувате безбедно и без провизија на милиони продажни места во светот;
- овозможува купување преку Интернет;
- добивате дополнителни картички за Вашите најблиски, со можност за прилагодување на лимитите за секоја од картичките;
- состојбите на сметките можете да ги следите од Вашиот дом, работно место или каде било во светот, преку услугите Интернет банка,мБанка и SMS банкарство;
- можност за едноставно подмирување на обврските преку услугата траен налог;
- 24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот.

Користење на картичката


Visa Classic Revolving картичката е прифатена на 40 милиони продажни места и повеќе од 2 милиони банкомати во над 170 земји во светот. Со нејзиното користење Вашите пари ќе бидат секогаш со Вас, без да се грижите за носење готовина, кражба, губење или фалсификувани банкноти. Подетални информации во врска со прифаќањето на Visa картичките можете да добиете на www.visa.com.

 

Погледнете ја целосната листа на банкомати на Комерцијална банка АД Скопје и пронајдете го најблискиот до Вас.


За поголема сигурност и комфор при користењето на картичката ќе Ви помогнат советите за безбедно користење на картичките на Комерцијална банка АД Скопје.


Едноставно до Вашата нова Visa Classic Revolving кредитна картичка


Следете ги трите чекори за добивање на Вашата нова Visa Classic Revolving кредитна картичка:1
Пополнете го краткото барање за Visa Classic Revolving кредитна картичка и обезбедете ја кратката придружна документација.
2
Барањето, заедно со документацијата, доставете го во најблиската најблиската филијала или експозитура со проширени услуги на Банката.  
3
Ја подигнувате Вашата нова картичка во рок од 5 работни дена од поднесување на барањето.

Услови и надоместоци


Корисници

кредитоспособни физички лица на возраст помеѓу 18 и 68 години

 

Номинални каматни стапки***

- 10,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
(референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 9,04 пп)*
- 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина**

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата и секоја следна година

900 денари

420 денари

за годишен промет над 100.000 денари

без надомест

без надомест

Надоместоци за користење

 

 

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.


* Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,28%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА

** Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. 

*** Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 9,25% годишна.
Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.


Лице за контактЕлена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам