• Informatat kryesore


  • Kërkesë


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

MasterCard® Skopje City Mall kartë krediti për personat fizikëMasterCard® Skopje City Mall karta e kreditit është karta e parë e brenduar e një qendre tregtare në vend. Komercijalna Banka AD Skopje, në bashkëpunim me Skopje City Mall, Ju mundëson një sërë përfitimesh përmes blerjes nëpër dyqanet e qendrës tregtare. Ju fitoni zbritje dhe bonuse të ndryshme nëpër  pikat e shitjes në Skopje City Mall me të cilët Banka la lidhur marrëveshje.
 

APLIKO ONLINE – Për përdoruesit e Internet Bankës, të cilët kanë opsion për pagesë, mundësohet procedurë më e shpejtë dhe më e thjeshtë për aplikim online pët kartën e kreditit.
Avantazhet e kartës


 

- Fitoni zbritje të rregullta dhe bonuse me përqindje të caktuar për çdo transaksion të bërë nëpër pikat e shitjes në Skopje City Mall;
- Bonusi është në vlerë minimale prej 1.000 denarë, në formë të një kartë-dhuratë ;
- mundësi për kthim prej vetëm 10% të pjesës së shfrytëzuar të limitit të kredisë;
- do të merrni limit kreditor varësisht prej pjesës së lirë të pagës suaj mujore;
-e lidhur me një llogari për pagesa në vend dhe jashtë;
- deri në 45 ditë periudhë pa interes për transaksionet e bëra në pikat e shitjes;
- mundëson blerjen përmes Internetit;
- fitoni karta shtesë për më të afërmit Tuaj, me mundësi të përshtatjes së limiteve për secilën kartë;
- provizione dhe pagesa të ulta për shfrytëzimin e kartës;
- mund të keni kontroll të plotë duke ndjekur gjendjen e llogarive nga shtëpia Juaj, vendi i punës, ose kudo në botë, përmesInternet bankës, mBankës dhe SMS bankingut;
-Mundësi për shlyerje të obligimeve pagesore përmes shërbimit urdhër transfertë periodike;
-përkrahje 24 orëshe e klientëve, kudo në botë.

Përdorimi i kartës


MasterCard® Skopje City Mall karta e kreditit është e pranuar në më shumë se 35 milionë pika të shitjes dhe mbi 2 milionë bankomate kudo nëpër botë ku shfaqet logoja e MasterCard.®. Me përdorimin e saj, paratë Tuaja do të jenë gjithmonë me Ju, pa pasur nevojë për të mbajtur me vehte para të gatshme dhe pa pasur frikë nëse paratë e juaja humben, vidhen apo nëse keni të bëni me para të falsifikuara. Më shumë informata rreth kartave MasterCard® mund të merrrni në www.mastercard.com.


Shikojeni listën e plotë të bankomateve të Komercijalna Banka AD Skopje dhe gjeni atë më afër Jush.


Për të pasur më shumë siguri dhe komoditet gjatë përdorimit të kartës do t’ju ndihmojnë këshillat për përdorim të sigurtë të kartave bankare të Komercijalna Banka AD Skopje .


Procedurë e thjeshtë për marrjen e MasterCard® Skopje City Mall  kartës Tuaj të re të kreditit


Ndiqni tre hapat për marrjen e MasterCard® Skopje City Mall kartën e kreditit:1
Plotësojeni kërkesën për MasterCard®Skopje City Mall kartën e kreditit dhe dorëzoni dokumentacionin e nevojshëm.
2
Aplikacionin, së bashku me dokumentacionin tjetër të nevojshëm, duhet ta dorëzoni në degën apo filialin më të afërt të Bankës.
3
Kartën Tuaj të re do të mund ta merrni në afat prej 5 ditë pune prej ditës së dorëzimit të aplikacionit.

Kushtet dhe pagesat


Përdorues

personаt fizikë në moshë prej 18 deri 68 vjet

 

Normat nominale e interesit ***

- 7,57% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1,28% e rritur për 6.29%)* 
- 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore**

 

për kartën
kryesore

 për kartat
shtesë

Për vitin e parë dhe për çdo vit pasues

720 denarë

 240 denarë

për qarkullim vjetor mbi 50.000 denarë të bëra në pikat e shitjes në Skopje City Mall me të cilat Banka ka lidhur një marrëveshje

180 denarë

120 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.


* Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1,28%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU

** Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. 
 
Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.Personi për kontaktElena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj