Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Ndërmjetësimi i Bursës së letrave me vlerë

 

 

Banka jonë i kushton një rëndësi të madhe ndërmjetësimit gjatë shitblerjes së letrave me vlerë në Bursën e Maqedonisë.

 

Për tregtimin me letrat me vlerë janë të nevojshme këto dokumente:

  • Letërnjoftim;
  • Llogari transaksionale në njërën prej bankave në Republikën e Maqedonisë.

 

 

Në bazë të dokumentacionit të lartëpërmendur  përgatitet një Marrëveshje e përgjithshme bashkëpunimi.

 

Në rast të blerjes së letrave me vlerë, duhet që personi paraprakisht të sigurojë mjetet e nevojshme për realizimin e transaksionit, ndërsa në rast të shitjes, personi është i obliguar që të paraqesë një certifikatë pronësie të letrave me vlerë nga   Depozituesi qëndror i letrave me vlerë. Pastaj personi jep urdhëresë për tregtimin (blerjen ose shitjen) e letrave të caktuara me vlerë.

Kushtet e përgjithshme të Komercijalna Banka AD Skopje për punën me letra me vlerë,Çmimoren dhe procedurat për realizimin e urdhëresave nga klientët me kushtet më të volitshme mund t’i gjeni në linqet e mëposhtme:Personat për kontaktMihajlo Brova Zikov
Telefon: (02) 3247-431; (02) 3168-321
Fax: (02) 3111-037;(02) 3213-225
e-mail: mihajlo.brovazikov@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj