• Филијали и експозитури на БанкатаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Western Union трансфер на пари

 

 

Western Union е услуга за едноставен и брз трансфер на пари, која Ви овозможува да примате и испраќате пари низ целиот свет.

 

 

За да ја користите оваа услугата не мора да имате сметка во Банка. Потребно е само да дојдете на шалтерите на Банката со валиден документ за идентификација (лична карта или пасош) и да пополните формулар за прием или испраќање на пари.  

 

 

Лицата кои праќаат или примаат пари меѓусебно се известуваат за времето на праќање и износот на средствата, а парите можат да се подигнат во истиот момент откако ќе бидат испратени.

 

 

Услугата Western Union е достапна насекаде низ светот, на повеќе од 385.000 локации, во над 200 земји.

 

 

Корисни информации:

  • трансферот на пари се врши во две валути: евра или долари;
  • лимит за испраќање пари - до 2.500 ЕУР месечно;
  • лимит за прием на пари – до 5.000 ЕУР дневно;
  • за прием на пари не се наплатува провизија;
  • провизијата за праќање на пари се наплатува во денари и истата варира во зависност од курсот на еврото или доларот.

 

 

Провизии кои се наплатуваат при испраќање пари

Износ во УСД

Провизија во УСД

Износ во ЕУР

Провизија во ЕУР

до 100

15

до 90

13,5

од 101 до 200

22

од 90,01 до 180

20

од 201 до 300

29

од 180,01 до 270

26,5

-

-

од 270,01 до 360

32

од 301 до 400

35

од 360,01 до 465

38

од 401 до 500

42

од 465,01 до 665

49,5

од 501 до 750

54

од 665,01 до 870

59,5

од 751 до 1000

65

од 870,01 до 1075

69

од 1001 до 1250

76

од 1075,01 до 1280

78

од 1251 до 1500

85

од 1280,01 до 1535

89

од 1501 до 1750

98

Од 1535,01 до 1790

99,5

од 1751 до 2000

110

Од 1790,01 до 2050

109,5

од 2001 до 2250

120

Од 2050,01 до 2310

119,5

од 2251 до 2500

130

Од 2310,50 до 2500

129,5

За секои дополнителни 250 УСД се плаќа дополнителна провизија од 10 УСД

За секои дополнителни 260 ЕУР се плаќа дополнителна провизија од 10 ЕУР

Телефонско јавување

3 УСД

Телефонско јавување

2,5 ЕУР

Порака до 10 збора

2 УСД

Порака до 10 збора

1,5 ЕУР

Секој нареден збор

0,2 УСД

Секој нареден збор

0,2 ЕУР

 

Провизии кои се наплатуваат при испраќање пари во следните земји: Хрватска, Босна, Србија, Црна Гора, Бугарија, Косово и Албанија

 

Износ во УСД

Провизија во УСД

Износ во ЕУР

Провизија во ЕУР

до 130

9

до 100

7

од 130,01 до 260

13

од 100,01 до 200

10

од 260,01 до 390

16

од 200,01 до 300

12

од 390,01 до 650

18

од 300,01 до 500

13,50

од 650,01 до 1000

26

од 500,01 до 750

20

од 1000,01 до 1300

33

од 750,01 до1000

25

од 1300,01 до 2000

39

од 1000,01 до 1500

30

од 2000,01 до 2600

45

од 1500,01 до 2000

35

од 2600,01 до 3200

55

од 2000,01 до 2500

42

Телефонско јавување

3 УСД

Телефонско јавување

2,5 ЕУР

Порака до 10 збора

2 УСД

Порака до 10 збора

1,5 ЕУР

Секој нареден збор

0,2 УСД

Секој нареден збор

0,2 ЕУР


Износите за дополнителните услуги не се исти за сите земји.