• Ekspoziturat dhe filijaletKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Western Union transfer i parave

 

 

Western Union është një shërbim i thjeshtë dhe i shpejtë i transferit të parave që ju mundëson të pranoni dhe të dërgoni para në të gjithë botën.

 

 

Për të qenë shfrytëzues i këtij shërbimi nuk është e nevojshme të keni llogari të hapur në Bankë. Mjafton të vini në sportelet e Bankës me një dokument të vlefshëm identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë) dhe të plotësoni formularin për të marrë ose për të dërguar të holla.  

 

 

Njerëzit të cilët dërgojnë ose marrin para zakonisht komunikojnë mes veti dhe njoftojnë njëri-tjetrin në lidhje me kohën e dërgimit dhe shumën e parave, ndërsa paratë mund merren brenda disa minutave pas dërgimit të tyre.

 

 

Shërbimi Western Union funksionon në të gjithë botën, në më shumë se 385.000 lokacione, në mbi 200 vende.

 

 

Informata të dobishme:

  • transferi i parave bëhet në dy valuta: euro ose dollarë;
  • limiti për dërgim të parave – deri në 2.500 EUR në muaj;
  • limiti për pranim të parave – deri në 5.000 EUR në ditë;
  • për pranimin e parave nuk paguhet provizion;
  • provizioni për dërgimin e parave paguhet në denarë dhe e njëjta ndryshon varësisht nga kursi i euros ose dollarit.

 

 

Provizionet që paguhen gjatë dërgimit të parave

Shuma në USD

Provizioni në USD

Shuma në EUR

Provizioni në EUR

deri në 100

15

deri në 90

13,5

prej 101 deri në 200

22

prej 90,01 deri në 180

20

prej 201 deri në 300

29

prej 180,01 deri në 270

26,5

-

-

prej 270,01 deri në 360

32

prej 301 deri në 400

35

prej 360,01 deri në 465

38

prej 401 deri në 500

42

prej 465,01 deri në 665

49,5

prej 501 deri në 750

54

prej 665,01 deri në 870

59,5

prej 75 deri në 1000

65

prej 870,01 deri në 1075

69

prej 1001 deri në 1250

76

prej 1075,01 deri në 1280

78

prej 1251 deri në 1500

85

prej 1280,01 deri në 1535

89

prej 1501 deri në 1750

98

prej 1535,01 deri në 1790

99,5

prej 1751 deri në 2000

110

prej 1790,01 deri në 2050

109,5

prej 2001 deri në 2250

120

prej 2050,01 deri në 2310

119,5

prej 2251 deri në 2500

130

prej 2310,50 deri në 2500

129,5

Për çdo 250 USD shtesë paguhet provizion shtesë prej 10 USD

Për çdo 260 EUR shtesë paguhet provizion shtesë prej 10 EUR

Paraqitje telefonike

3 USD

Paraqitje telefonike

2,5 EUR

Mesazh deri në 10 fjalë

2 USD

Mesazh deri në 10 fjalë

1,5 EUR

Çdo fjalë vijuese

0,2 USD

Çdo fjalë vijuese

0,2 EUR

 

Tarifat që paguhen gjatë dërgimit të parave në këto vende: Kroaci, Bosnjë, Serbi, Mal të Zi, Bullgari, Kosovë dhe Shqipëri

 

Shuma në USD

Provizioni në USD

Shuma në EUR

Provizioni në EUR

deri në  130

9

deri në  100

7

prej 130,01 deri në 260

13

prej 100,01 deri në 200

10

prej 260,01 deri në 390

16

prej 200,01 deri në 300

12

prej 390,01 deri në 650

18

prej 300,01 deri në 500

13,50

prej 650,01 deri në 1000

26

prej 500,01 deri në 750

20

prej 1000,01 deri në 1300

33

prej 750,01 deri në 1000

25

prej 1300,01 deri në 2000

39

prej 1000,01 deri në 1500

30

prej 2000,01 deri në 2600

45

prej 1500,01 deri në 2000

35

prej 2600,01 deri në 3200

55

prej 2000,01 deri në 2500

42

Paraqitje telefonike

3 USD

Paraqitje telefonike

2,5 EUR

Mesazh deri në  10 fjalë

2 USD

Mesazh deri në  10 fjalë

1,5 EUR

Çdo fjalë vijuese

0,2 USD

Çdo fjalë vijuese

0,2 EUR


Shumat për shërbimet plotësuese nuk janë të njëjta në të gjitha shtetet.Personi për kontaktBiljana Boceva, Koordinatori kryesor për menaxhimin me rrjetin e filialeve
Telefon: (02) 3168-912
e-mail: biljana.boceva@kb.com.mk