Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за изнајмување на сефови и други услугиНАДОМЕСТОЦИ ЗА НАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ

(според периодот и нивната големина во mm)

три месеци
шест месеци
година
Димензии (mm)
износ мкд
износ мкд
износ мкд
100 х 310 х 490
1.298
2.596
4.189
150 х 310 х 490
1.593
3.186
5.192
200 х 310 х 490
1.652
3.304
5.546
310 х 310 х 490
1.711
3.422
5.782
610 х 310 х 490
2.419
4.838
8.496


ПАРИЧНИ И НЕПАРИЧНИ ДЕПОЗИТИ

Висина на надомест

За Банката

ДДВ 18%

Отворен паричен и непаричен депозит и затворен паричен и непаричен депозит со ознака на вредноста

1.500,00 денари годишно со плаќање однапред

270,00 денари

Затворен запечатен паричен и непаричен депозит без ознака на вредноста

1.500,00 денари годишно за секој килограм со плаќање однапред

270,00 денари