Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesa për marrjen me qira të kutive të depozitës të sigurtë dhe shërbimeve tjeraMARRJA ME QIRA E KUTIVE TË DEPOZITËS TË SIGURTË
(sipas dimenzioneve në mm)

në muaj

në vit

Shuma

TVSH

Gjithsej

Shuma

TVSH

Gjithsej

100 х 310 х 490

172 denarë

31 denarë

203 denarë

1.750 denarë

315 denarë

2065 denarë

150 х 310 х 490

224 denarë

40,50 denarë

264,50 denarë

2.300 denarë

414 denarë

2714 denarë

200 х 310 х 490

310 denarë

56 denarë

366 denarë

3.200 denarë

576 denarë

3776 denarë

310 х 310 х 490

347 denarë

62,50 denarë

409,50 denarë

3.500 denarë

630 denarë

4130 denarë

610 х 310 х 490

404 denarë

72,50 denarë

476,50 denarë

4.090 denarë

736 denarë

4826 denarëDEPOZITAT ME PARA DHE PA PARA

Pagesa

Për Bankën

TVSH 18%

Depozitë e hapur me para dhe pa para dhe depozitë e mbyllur me para dhe pa para me shenjë të vlerës

1.500,00 denarë në vit me parapagim

270,00 denarë

Depozitë me para dhe pa para e mbyllur dhe e vulosur pa shenjë të vlerës

1.500,00 enare ne vit per cdo kilogram me parapagim

270,00 denarë