• Kushtet e përgjithshme


  • Udhëzime me video për telefon


  • Udhëzime me video për tablet


  • Udhëzues për bankingun mobilKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800