• Барање


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

SMS банкарство за физички лица

 

 

Услугата SMS банкарство е информациска услуга на Банката, која им овозможува на имателите на платежни картички издадени од страна на Банката, да примаат SMS информации за промените по сметките на нивните мобилни телефони. Банката испраќа пораки за промените настанати на сметките на платежните картички, по поединечна трансакција, на мобилниот телефон на корисникот на услугата наведен во барањето за користење на услугата.

Корисник на услугата SMS банкарство може да биде секое физичко лице кое:

  • е корисник на дебитна и/или кредитна картичка;
  • има отворено трансакциска сметка;
  • поседува мобилен телефон во мрежата на овластените мобилни оператори на територијата на Република Македонија.

 

 

 

Предности при користење на услугата SMS банкарство за физички лица:

  • известувањa во врска со Вашата картичка на било кое место во светот;
  • следење на промените на картичката 24 часа во денот, 7 дена во неделата;
  • заштита од повеќекратно реализирање на иста трансакција;
  • спречување на злоупотреба на картичката;
  • дополнителна безбедност при вршење на трансакции. 

 

 

 

Потребни документи

За добивање и користење на услугата SMS банкарство се потребни следните документи:

 

Пополнетото Барање за користење на услугата заедно со потребната дополнителна документација можете да го доставите во една од поголемите експозитури со одговорен работник или филијала на Банката.

 

Надоместоци за користење

 

За услугата SMS банкарство се наплатуваат следните надоместоци:

 

НАДОМЕСТОЦИ ЗА SMS БАНКАРСТВО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Регистарција за услугата

без надомест

Известување за обновување на картичка

без надомест

Известување за реиздавање на изгубена/украдена картичка

без надомест

Известување за реиздавање на PIN

без надомест

Известување за прилив на сметката на картичката

3 денари со вклучен ДДВ

Известување за одлив на сметката на картичката реализиран на POS терминал или на банкомат

3 денари со вклучен ДДВ

 

Сите пораки испратени во текот на месецот ќе бидат наплатени директно од Вашата трансакциска сметка на почетокот на следниот месец.Лица за контактНеда Радњанска, Раководител на одделение за трансакциски сметки
Телефон: (02) 3168-265
Факс: (02) 3220-987
e-mail: neda.radnjanska@kb.com.mk

Елена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам