• Kompensimet e shfrytëzimit


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800