• Филијали и експозитури на БанкатаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800