• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit



Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Llogaria devizore për rezidentët – subjektet juridike vendore



Formularët e nevojshëm duhet t’i dorëzoni të plotësuara në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup në Shërbimin për hapjen e llogarive ose në njërën prej filialeve dhe ekspoziturave tona nëpër Republikë ose në ekspoziturat me punonjës përgjegjës në Shkup në sportelet e përcaktuara për punë me personat juridikë çdo ditë pune nga e hëna në të premte në periudhën prej orës 08:00 - 16:00.

 Kërkesë për hapje të llogarisë devizore
 Kërkesë për ndryshim të llogarisë devizore
 Karton me nënshkrime të deponuara
 Marrëveshje për llogarinë rrjedhëse në valutë të huaj për subjektin juridik – rezident
 Marrëveshje për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve të tregut valutor
 Kërkesë për regjistrimin e klientit – subjekt juridik

Vërejtje: për personat fizikë që do të paraqiten në cilësi të nënshkruesve të llogarisë, menaxhues, themelues dhe/ose pronar përfitues, duhet të dorëzohet formulari në vijim:
  Formular aplikimi / Kërkesë për regjistrimin e klientit - person fizik


Hapjen dhe mbajtjen e llogarisë devizore për rezidentët e bën Banka në pajtim me Vendimin për mënyrën e hapjes dhe mbajtjes së llogarive devizore për rezidentët dhe kushtet e përgjithshme për hapjen dhe operimin me llogaritë rrjedhëse për subjektet juridike – -rezidentët.



Personi për kontakt



Goran Minovski, Përgjegjës i shërbimit për hapjen e llogarive transakcionale
Telefon: (02) 3168–905
e-mail: Goran.Minovski@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj