• Филијали и експозитури на Банката


  • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Девизна сметка за нерезиденти - странски правни лицаВо Комерцијална банка АД, отворањето на трансакциска сметка на странски правни лица - нерезиденти се врши само во Централата и филијалите на Банката, со приложување на следниве формулари:

 Договор за трансакциска сметка на правно лице - нерезидент

 Апликација за регистрирање на клиент – правно лице-нерезидент

 Потребни документи за отворање нерезидентна сметка


Отворањето и водењето на девизната сметка за резиденти Банката го врши во согласност со Одлуката за начинот на отворање и водење на сметки на нерезиденти и општите услови за отворање и работење со трансакциски сметки во странска валута на правни лица – нерезиденти.