• Барање за e-mail/факс услуга за испорака на заклучнициКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800