• Kërkesë për shërbimin e-mail/faks për dërgesë të Kontratave për shitblerje



Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800