Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредити за правни лицаВо својата понуда, Комерцијална банка АД Скопје нуди широка палета кредитни производи наменети за правни лица. Кредитните аранжмани се структуирани спрема специфичните потреби и барања на клиентите, како и спрема нивната кредитна способност. За своето краткорочно или долгорочно кредитирање, правните лица може да одберат кредит од извори на средства на Банката или од понудените кредитни линии.

Основни информации


Кредити од извори на средства на БанкатаКредитни линии